9. juunil 2024 valitakse Eesti esindajaid Euroopa Parlamenti

6.06.24

Sel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Euroopa Parlamendi valimistel hääletavad Euroopa Liidu (EL) elanikud inimeste poolt, kes hakkavad neid Euroopa Parlamendis esindama.
Eesti valijad valivad 7 Euroopa Parlamendi liiget.

Valimised toimuvad kõigis 27 EL liikmesriigis ning võivad riikides toimuda erineval ajal.

Eestis on Euroopa Parlamendi valimispäev 9. juuni 2024, valimisnädal on 3. juunist 9. juunini 2024.

Euroopa Parlamendi valimistel on Eesti üks valimisringkond, see tähendab, et kõikjal Eestis saab valida samu kandidaate.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanik või Eestis alaliselt elav EL kodanik või alaliselt välisriigis elav Eesti kodanik. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust või on tegevväelane.

Eestis hääletav hääleõiguslik isik saab oma hääle anda kas eelhääletamisepäevadel (3.-8. juuni 2024) või valimispäeval (9. juuni 2024).

 

Hääletamise võimalused on:

1) valimissedeliga eelhääletamise päevadel või valimispäeval valimisjaoskonnas hääletamine;

2) valimissedeliga kodus hääletamine (hääletamine toimub 7.-9. juuni 2024);

3) asutuses (haiglas, hoolekandeasutuses vms) hääletamine (hääletamine toimub 3.-6. juuni 2024);

4) elektrooniliselt ehk veebis hääletamine (hääletamine toimub 3.-8 juuni 2024).

Info valimiste kohta https://www.valimised.ee/.

Valimisõigusega seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist Internetis portaali eesti.ee kaudu ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logides või taotleda andmeid Märjamaa Vallavalitsuselt (registrisekretär Mirjam Aasma, tel 5860 2209,  e-post mirjam.aasma@marjamaa.ee  või marjamaa@marjamaa.ee ).

Valimisega seotud informatsiooni on võimalik küsida riigi valimisteenistuselt (tel 631 6633, e-post info@valimised.ee) või Märjamaa vallasekretärilt (tel 5349 7599, e-posti aadressil  maigi.linna@marjamaa.ee)

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib valimistulemusi Märjamaa valla valimiskomisjon (häältelugemiskomisjon).

Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 10. juunil 2024 alates kella 10.00st.

Valimiskomisjon (häältelugemiskomisjon) tegutseb Märjamaa Vallavalitsuse haldushoones aadressil Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tänav 11.

 

Eelhääletamise päevadel ehk 3.-8. juuni on valimisjaoskonnad avatud kell 12.00-20.00.

Valimispäeval ehk 9. juunil on valimisjaoskonnad avatud kell 9.00-20.00. 

Kodus hääletamine toimub 7.-9. juuni 2023 kell 9.00-20.00, hääletamist korraldavad Märjamaa vallas jaoskonnad nr 1,2,3,4 ja 5.

Asutuses (haiglas, hoolekandeasutuses) hääletamine toimub 3.-6. juuni 2023 kell 9.00-20.00, hääletamist korraldab jaoskond nr 1.

Elektrooniline hääletamine toimub 3. juunist 2024 alates kella 9.00-st ning kestab ööpäevaringselt kuni 8. juuni 2024 kella 20.00ni.

 

Märjamaa haldusterritooriumil tegutsevad valimisjaoskonnad 3.-9 juunini 2024 järgmiselt:

  1. Valimisjaoskond nr 1, hääletamisruum asub  Märjamaa rahvamajas (Sauna tn 2, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond).

     Telefon: +372 58887269; e-post jaoskond1@marjamaa.ee 

     Valimiskasti kojutellimise number : +372 58887269.

     E-post: jaoskond1@marjamaa.e e

Jaoskond tegutseb  3.-8. juunil  kella 12.00-20.00 ja  9. juunil kella 9.00-20.00.

 

  1. Valimisjaoskond nr 2, hääletamisruum asub Varbola rahvamajas (Rahvamaja, Varbola küla, Märjamaa vald, Rapla maakond);

    Telefon +372 58887270;

    Valimiskasti kojutellimise number : +372 58887270

    E-post: jaoskond2@marjamaa.ee

Jaoskond tegutseb 7.-8. juunil  kella 12.00-20.00 ja 9. juunil kella 9.00-20.00.

 

  1. Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub Valgu külakeskuses (Külakeskuse, Valgu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond);

Telefon +372 58887271;

Valimiskasti kojutellimise number : +372 58887271;

E-post: jaoskond3@marjamaa.ee

Jaoskond tegutseb 7.-8. juunil  kella 12.00-20.00 ja 9. juunil kella 9.00-20.00.

 

4. Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 7. juunil  kella 12.00- 20.00 ja 9. juunil kella 9.00 – 20.00 Sipa mõisas (Sipa mõis, Sipa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond) ja 8. juunil kella 12.00-20.00 Laukna lasteaias (Lasteaia, Laukna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond).

      Telefon +372 58887272

      Valimiskasti kojutellimise number : +372 58887272

      E-post: jaoskond4@marjamaa.ee

 

5. Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub 7. juunil kella 12.00-20.00  Kivi-Vigala rahvamajas (Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond) ja  8. juunil  kella 12.00- 20.00 ja 9. juunil  kella 9.00-20.00 Vana-Vigala rahvamajas (Jaama tn 21, Vana-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond).

    Telefon: +372 58887273

    Valimiskasti kojutellimise number : +372 58887273

    E-post: jaoskond5@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Euroopa Parlamendi valimised 2024

20.05.24

Euroopa Parlamendi valimised 9. juunil 2024 aastal

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimiskomisjon

16.04.24

Valimiskomisjoni koosseis ja asukoht
Märjamaa Valla Valimiskomisjon tegutseb koosseisus:
esimees Maigi Linna;
liikmed: Einar Klaos, Janika Liländer, Tiina Schleicher, Maiu Haljas.
asendusliikmed: Mirjam Aasma, Evi Rooda.
(Moodustatud Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 266; muudetud 23.01.2024 otsusega nr 154)

Valimiskomisjoni esimehe M. Linna kontaktid: tel 5349 7599; e-post maigi.linna@marjamaa.ee

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER