Euroopa Parlamendi valimised 2019

22.05.19


26. mail toimuvad Eestis neljandad Euroopa Parlamendi valimised. Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud valivad europarlamenti seitse saadikut.

Valimiste korraldus vallas on sarnane 3. märtsil toimunud Riigikogu valimistel olnuga.  Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud Märjamaa valla haldusterritooriumil viis valimisjaoskonda.

 

Igale valijate nimekirja kantud valijale saadab Siseministeerium hiljemalt 06.maiks valijakaardi infoga valimiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, kuhu saab hääletama minna.

Avalik vaade asub aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Loodame, et iga valija leiab endale sobiva viisi hääletamiseks.

 

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine toimub 16.05 kella 9.00-st kuni 22.05 kella 18.00-ni.

NB! Elektrooniliselt antud häält saab valija muuta:

 • hääletades uuesti elektrooniliselt 16.05 kella 9.00-st kuni 22.05 kella 18.00-ni või
 • hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskondades nr 1–5 kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 20.05 kella 12.00-st kuni 22.05 kella 20.00-ni.

Valimispäeval, 26. mail, e-häält enam muuta ei saa!

 

Kodus hääletamine

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võivad taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletada saab ainult valimispäeval, 26. mail.

Kodushääletamise korraldamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus vallavalitsusele või valimisjaoskonnale. Valimispäeval saab kasti koju tellida ka telefoni teel. Selleks helistage kuni kella 14.00-ni oma valimisjaoskonna telefoninumbril.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

 1. valija nime;
 2. valija isikukoodi;
 3. valija aadressi;
 4. valija sidevahendi numbrit;
 5. kodus hääletamise põhjust.

 

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

 

Valimisjaoskondade  hääletamisruumide asukohad ja lahtiolekuajad:

 • Valimisjaoskond nr 1 - Sauna tn 2, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond     


Jaoskond Märjamaa rahvamajas on avatud:

eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.

 • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
 • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Kontakt - 5411 0333
 

 • Valimisjaoskond nr 2 - Rahvamaja, Varbola küla, Märjamaa vald, Rapla maakond

Jaoskond Varbola Rahvamajas on avatud  eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.

Kontakt - 5411 0334
 

 • Valimisjaoskond nr 3 - Külakeskuse, Valgu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond      

Jaoskond Valgu haruraamatukogus on avatud:                                          eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.                                                                                        Kontakt - 5411 0335
 

 • Valimisjaoskond nr 4- asukoht Sipa mõis, Sipa küla Märjamaa vald, Rapla maakond ja Lasteaia, Laukna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond.

Jaoskond Sipa mõisas on  avatud:

eelhääletamise päeval 21.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell  9.00-20.00.

Kontakt - 5411 0336

Jaoskond Laukna lasteaias on avatud:

eelhääletamise päevadel 20.05.2019, 22.05.2019 kell 12.00-20.00.

Kontakt - 5411 0336
 

 • Valimisjaoskond nr 5 - Jaama tn 21, Vana-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond  ja Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond .

Jaoskond Vana-Vigala rahvamajas on avatud:

eelhääletamise päeval 21.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.

Kontakt  - 5411 0337

* Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Jaoskond Kivi-Vigala Rahvamajas  on avatud:

eelhääletamise päevadel 20.05.2019, 22.05.2019 kell 12.00-20.00.

Kontakt   - 5411 0337

* Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

 

Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

 

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib valimistulemusi Märjamaa valla (häältelugemiskomisjon). Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 27. mail 2019 alates kella 10:00st. Märjamaa rahvamajas aadressil Sauna tn 1 Märjamaa alev.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Europarlamendi valimised 2014

11.01.17

2014. aasta valimistel valitakse üle Euroopa kokku 751 saadikut, kellest 6 valitakse Eestist. See uus poliitiline enamus hakkab järgmise viie aasta jooksul kujundama Euroopa õigusakte eri valdkondades.

Selle aasta 25. mail valivad Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Parlamenti uued saadikud järgmiseks viieks aastaks. Igal liikmesriigil on õigus valida Euroopa Parlamenti kindel arv liikmeid. Parlamendikohtade jagunemine on kindlaks määratud Euroopa Liidu aluslepingutega ning lähtub kahaneva proportsionaalsuse põhimõttest, mille kohaselt  on suurtel riikidel rohkem kohti kui väikestel, kuid väikesed riigid saavad parlamenti saata siiski rohkem liikmeid, kui pelgalt proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes. 

Kes saab hääletada?

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada vähemalt 18‑aastane isik, kes on Eesti kodanik või muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kelle püsiv elukoht on Eestis, st tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse. Isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis koostatakse rahvastikuregistris olevate elukohaandmete alusel. Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Euroopa Liidu kodanik, kellel on õigus hääletamisest osa võtta ja kes soovib seda õigust kasutada Eestis, esitab hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva Siseministeeriumile taotluse valijate nimekirja kandmiseks. Kuna valijate nimekirjad koostatakse seisuga 30 päeva enne valimispäeva, siis peale 25. aprilli oma elukohta muutnud isik saab hääletada oma eelmises elukohas.

Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole 15. päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda vallavalitsuse registripidaja poole. Seda saab teha ka telefoni teel (489 8851). 

Millal saab hääletada?

Hääletada saab eelhääletamise ajal 15.‑21. mail e‑hääletamise teel, 15.‑18. mail maakonnakeskustes (hääletamine väljaspool elukohta) või 19., 20. ja 21. mail valla valimisjaoskondades. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta, kui isik ei viibi valimiste nädalal oma elukohas. Väljaspool elukohta hääletamiseks on Märjamaa vallas valimisjaoskond nr 1.

Valimispäeval, 25. mail saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja isik on kantud ja ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis. Valimispäeval toimub ka kodus hääletamine, mida on võimalik taotleda, kui isik ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis. Kodus hääletamise taotlusi võtab valimisjaoskond vastu valimispäeval kuni kella 14‑ni. 

Kus saab hääletada?

Märjamaa vallas on Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud kaheksa  valimisjaoskonda: 

Valimisjaoskond nr 1, asukohaga Märjamaa rahvamajas (Sauna tn 2, Märjamaa alev, 78301 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Märjamaa alev, Jõeääre, Kaguvere, Kiilaspere, Kilgi, Konuvere, Paeküla, Sõtke, Vaimõisa ja Tolli külad.

Valimisjaoskond nr 2, asukohaga Varbola rahvamajas (Varbola küla, 78203 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Hiietse, Käbiküla, Koluta, Lestima, Lümandu, Napanurga, Ohukotsu, Pajaka, Purga, Põlli, Risu-Suurküla, Russalu, Varbola ja Ülejõe külad.

Valimisjaoskond nr 3, asukohaga Orgita lasteaias Midrimaa (Orgita küla, 78313 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Orgita, Päädeva, Rangu ja Ringuta külad.

Valimisjaoskond nr 4, asukohaga Haimre rahvamajas (Moka küla, 78236 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Alaküla, Altküla, Aruküla, Haimre, Jaaniveski, Kasti, Kunsu, Kõrtsuotsa, Lokuta, Metsaääre, Metsküla, Moka, Mõisamaa, Naistevalla, Nõmmeotsa, Paaduotsa, Rassiotsa, Suurküla ja Sõmeru külad.

Valimisjaoskond nr 5, asukohaga Valgu kontoris (Valgu küla, 78204 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Aravere, Inda, Kangru, Kirna, Kohtru, Käriselja, Keskküla, Mäliste, Nurme, Nurtu-Nõlva, Nääri, Ojaäärse, Paisumaa, Valgu, Vanamõisa, Vana-Nurtu, Velise, Velisemõisa, Velise-Nõlva, Veski, Sulu ja Võeva külad.

Valimisjaoskond nr 6, asukohaga Sipa mõisas (Sipa küla, 78102 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Kohatu, Loodna, Männiku, Mõraste, Sipa ja Vilta külad.

 Valimisjaoskond nr 7, asukohaga Laukna lasteaias (Laukna küla, 78101 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Laukna, Leevre, Maidla, Sooniste ja Soosalu külad.

Valimisjaoskond nr 8, asukohaga Teenuse mõisas (Teenuse küla, 78103 Märjamaa vald). Valimisjaoskonda kuuluvad: Luiste, Teenuse ja Urevere külad. 

Eelhääletamise päevadel on valimisjaoskonnad lahti kell 12.00‑20.00.
Valimispäeval, 25. mail algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00

 

Toimetaja: TIINA GILL