Vesi, kaevud

7.10.20

AS Matsalu Veevärk kodulehekülg                                                     

 

Kontor asub aadressil Veski tn 6 Märjamaa alev
(postimaja II korrusel). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2019. a alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,401 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,814 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (e-vorm)

Toimetaja: TIINA GILL

Reovee puhastamine

28.02.19

Raamat "Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?" on üks paremaid käsiraamatuid neile, kel tekib küsimusi või kes soovivad rajada kohtkäitlussüsteeme. Raamat annab teile nõu, millist süsteemi valida. Kohtkäitlussüsteemi rajamise projekt tuleb kooskõlastada vallavalitusega.

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Toimetaja: TIINA GILL