Vallavalitsuse koosseis

14.03.23

Nimi

Telefon

e-post

Ametinimetus

Triin Matsalu

5359 8484

triin.matsalu@marjamaa.ee

vallavanem

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

rahandusosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

sotsiaalosakonna juhataja

Villu Karu

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

abivallavanem

Maiu Haljas 525 8919 maiu@vigala.ee

Vigala osavallavalitsuse sekretär-asjaajaja
ning osavalla vanema asendaja

 

Vallavalitsus:

  1. valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
  2. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
  3. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
  4. lahendab küsimusi, mis on seadusega delegeeritud valitsusele.

Vallavalitsuse istungid toimuvad tavapäraselt kolmapäeviti algusega kell 9. 

Toimetaja: TIINA GILL