« Tagasi

Selgusid hajaasustuse programmi toetuse saajad

Hajaasustuse programmi 2022.a sai esitada toetuse taotlusi 01.02.2022 – 01.04.2022. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Märjamaa valla eelarves on planeeritud hajaasustuse programmi rahastamiseks 30 000 eurot ja riigihalduse ministri 14.06.2022 käskkirja nr 128 „Hajaasustuse programmi 2022. aasta riigi toetusvahendite jaotus" eraldatakse Märjamaa vallale riigipoolseks toetusvahendiks 30 000 eurot.

Taotluste vastuvõtmise perioodil laekus Märjamaa Vallavalitsusele 37 toetuse taotlust, neist 19 taotlust oli kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 14 taotlust veesüsteemide rajamiseks, 3 juurdepääsuteede rajamiseks. Esitatud taotluste kogumaksumuseks oli 202 052,68 eurot, millest taotletavaks toetussummaks 131 572,92 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringu summaks 70 479,76 eurot.

Märjamaa Vallavalitsuse hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise komisjon kontrollis taotluste vastavust programmdokumendi nõuetel. Komisjon tegi otsuse mitte rahuldada 6 taotlust, mis ei vastanud määruse nõuetele ning 11 taotlust, mille hindamistulemuste alusel jäi taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5. Hindamistulemuste alusel koostatud pingerea alusel ei mahtunud kolm toetuse taotlust toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

Märjamaa Vallavalitsuse 17. juuni 2022. a korraldusega nr 2-1.1/235 rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 17 toetuse taotlust alljärgnevad:

 

Jrk.nr

Taotleja nimi, projekti nimi,

taotluse number

Projekti maksumus kokku

Otsusta-tud toetuse summa

Otsustatud toetuse summast

Otsustatud oma- ja kaasfinant-seeringu summa

riigipoolne toetus

KOV toetus

1.

Veiko Viljas, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1428

5 556,00

3 722,52

1 861,26

1 861,26

1 833,48

2.

Harri Uljas, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1355

7 080,00

4 743,60

2 371,80

2 371,80

2 336,40

3.

Anu Matsoo, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1117

6 360,00

4 261,20

2 130,60

2 130,60

2 098,80

4.

Raido Uesson, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1314

6 282,00

4 208,00

2 104,00

2 104,00

2 074,00

5.

Irina Tjuklina, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1467

1 950,00

1 306,00

653,00

653,00

644,00

6.

Aino Saareste, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1466

4 644,00

3 111,48

1 555,74

1 555,74

1 532,52

7.

Peeter Paunmaa, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1453 

4 562,38

3 050,00

1 525,00

1 525,00

1 512,38

8.

Helmi Mäe, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1473

2 976,00

1 993,92

996,96

996,96

982,08

9.

Maarja Viet, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1455

4 944,00

3 312,48

1 656,24

1 656,24

1 631,52

10.

Margut Jõgisoo, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1491

6 594,00

4 417,98

2 208,99

2 208,99

2 176,02

11.

Jaan Kuusik, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1507

7 192,80

4 819,18

2 409,59

2 409,59

2 373,62

12.

Külvi Mikkus, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1562

5 304,00

3 553,00

1 776,50

1 776,50

1 751,00

13.

Meeri Vendel, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1209

5 982,00

4 007,00

2 003,50

2 003,50

1 975,00

14.

Kertu Padar, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1361 

6 648,00

3 284,00

1 642,00

1 642,00

3 364,00

15.

Helle Laser, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1392 

5 340,00

3 577,80

1 788,90

1 788,90

1 762,20

16.

Arno Viirok, veesüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1476

5 820,00

3 899,40

1 949,70

1 949,70

1 920,60

17.

Dmitri Rozenblat, kanalisatsioonisüsteemi rajamine, nr 9-7.1/1565

6 300,00

2 732,44

1 366,22

1 366,22

3 567,56

 

KOKKU:

93 535,18

60 000,00

30 000,00

30 000,00

33 535,18