« Tagasi

1. detsembrist tuleb segapakendid jäätmevedajale üle anda kodust

Alates 01.12.2023 tuleb hakata oluliselt rohkem jäätmeid liigiti koguma, et täita jäätmeseaduse § 70 lõikes 2 ettenähtud taaskasutusse võetud olmejäätmete ringlussevõtu sihtarve:

1) alates 2025. aasta 1. jaanuarist – vähemalt 55 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas;
2) alates 2030. aasta 1. jaanuarist – vähemalt 60 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas;
3) alates 2035. aasta 1. jaanuarist – vähemalt 65 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas.

Selliseid suuri muudatusi inimeste käitumises jäätmete liigiti kogumisel on võimalik ette võtta ainult peale igat jäätmeveo hanget ehk ca iga 3 kuni 5 aasta tagant. Väga paljud inimesed, kes vallavalitsuse poole viimase nädala jooksul on pöördunud, on tegelikult väga tublid liigiti kogujad.

Paljude inimeste jaoks tähendab muudatus ainult kohustust pakendijäätmeid ära anda jäätmetekkekohal (kodus). Pakendeid saab ära anda pakendikotiga, milleks sobib poolläbipaistev jäätmekott (valdavalt kollased ja sinised). Esimesel korral äraantavad pakendijäätmete kotid tuleb poest ise soetada ja jäätmevedaja annab äraveol sama palju pakendijäätmekotte asemele. Kui soovitakse hakata pakendeid mahutisse koguma, siis tuleb jäätmevedajaga ühendust võtta.

Segapakendid on kilekotid, pakkekile, toote ümber olnud penoplast, kosmeetika- ja hooldustoodete ning tarbekaupade pakendid, leiva-saia kotid, singi ja juustu pakendid, salatikarbid, konservikarbid, alumiiniumpurgid, metallkorgid ja -kaaned, piima-, mahla- ning veinipakendid (tetrapakend), pandimärgita klaaspudel ja -purk, pappkastid, munarestid jms.

Kui hakata korralikult liigiti koguma, siis tekkivate olmejäätmete hulk väheneb oluliselt ning paljude jaoks on mõistlik olemasolev olmejäätmemahuti muuta pakendijäätme mahutiks ning hoopis olmejäätmeid hakata koguma jäätmekotis. Olmejäätme kotiks võib jääda ka läbipaistmatu must kilekott. Ka nendest muudatustest tuleb teavitada jäätmevedajat.

Segapakendite kogumine ja üleandmine tekkekohal on kohustuslik nii eramajade omanikele kui kortermajade elanikele. Ettevõtetele ja asutustele on see kohustuslik juhul kui segapakendeid tekib.

Sagedane küsimus on, et segapakendi äraveo graafik on jäetud jäätmevedaja poolt lepingutes esitamata. See tekitab elanikes arusaamatusi, kellele, kuidas ja mis tingimustel päring esitada, et saaks äraveo graafiku teada. Seetõttu on Märjamaa Vallavalitsus palunud määrata jäätmevedajal kõikidele kinnistutele segapakendijäätmete osas graafik järgmiselt:

  • tiheasustusalal: kord 4 nädala jooksul.
  • hajaasustusalal korterelamud kord 4 nädala jooksul ja eramajad kord 12 nädala jooksul.

Kes soovib graafikut muuta, saab edastada vastava tellimuse jäätmevedaja klienditeenindusele e-postil tallinn@keskkonnateenused.ee või telefonil 6400 800.

Vedaja saadab kõikide kinnistute jäätmevaldajatele uued lepingud koos graafikutega, kus on vastavad muudatused tehtud.

 

Ott Valdma
arendusosakonna juhataja