« Tagasi

Uus infoteenus on toeks elu keerukaimatel hetkedel

RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
8. veebruar 2024 

Lähedase surm on raske kogemus, millega kaasneb lisaks keerukatele emotsioonidele ka mitmeid asjaajamisi ja kohustusi. Uus sündmusteenus koondab kogu lähedase surmaga seotud info, et muuta asjaajamine inimkesksemaks.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Riigi Infosüsteemi Ameti koostöös valminud infoteenus on loodud lähtudes küsimustest ja muredest, mis on vestlustes inimestega enim esile kerkinud. Riigiportaalist eesti.ee leitav infoteenus sisaldab infot surma registreerimise, surmatõendi saamise, matusetoetuse, pärandi ja lahkunu rahaasjade ajamise kohta, kuid juhib ka tähelepanu sellele, miks on oluline rääkida oma lähedastega matuse planeerimisest.

„Kuigi tegemist on teemaga, millest ei taheta väga palju rääkida, on tegemist ühe paratamatu elu osaga, millele tuleb mõelda," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas. „Igaüks peaks läbi mõtlema selle, millisena ta enda lahkumist siit ilmast ette näeb, ning kui vähegi võimalik, tuleks sellest ka lähedastele teada anda. Nii on raskel hetkel lähedastel veidigi lihtsam ning tohutu asjaajamise asemel on lähedastel võimalus vaimselt tegeleda tõenäoliselt ühe oma raskeima hetke üleelamisega," selgitas ta. 

Esialgu on tegemist veebipõhise infoteenusega, kus info vajalike toimingute kohta on esitatud selgelt ja arusaadavalt. RIA personaalriigi osakonna juhi Taavi Ploompuu sõnul on sündmusteenust plaanis lähiajal täiendada matusetoetuse taotlemise võimalusega. „See tähendab, et matuste korraldaja saab taotluse esitada kohalikule omavalitsusele otse eesti.ee keskkonnast," märkis ta.

Rait Pihelgase sõnul oli infoteenuse arendamine vajalik kogemus, et liikuda selles suunas, kuidas kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid teenuseid ja infot tulevikus eesti.ee platvormile tuua. „Laiem eesmärk on meil ühine – et riiklikud ja KOV-ide teenused oleks kasutaja jaoks loogiliselt seotud ning lihtsasti kättesaadavad iga kodaniku jaoks," kommenteeris ta.  

RIA ja partnerite arendatavad sündmusteenused on info ja teenuste kogumid, mis on koostatud inimeste eludes toimuvate sündmuste alusel ning mis toovad Eesti e-riigi võimalused kõigile kätte võimalikult mugavalt ja personaliseeritult, et inimesed ei peaks ise erinevate ministeeriumite ja asutuste kodulehtedelt otsima infot neile pakutavate teenuste ja hüvede kohta. Kõik sündmusteenused on koondatud riigiportaali eesti.ee, mis on kodaniku uks riigi e-teenustele, temaga seonduvale infole, riigi poolt saadetavatele teavitustele, andmejälgijale ja nõusolekuteenusele.  

Sündmuspõhiseid teenuseid rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest. Lähedase kaotuse sündmusteenus valmis koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Tallinna linna, Viimsi valla, Saaremaa ja Võru valla ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

Sündmusteenuse leiab siit: https://www.eesti.ee/syndmusteenused/et/laehedase-surm