« Tagasi

Ukraina põgenikele tasuta sõidukaartide väljastamise kulud kaetakse ka sel aastal

Vabariigi Valitsus otsustas 2. märtsil 2023, et kaetakse Ukraina põgenikele tasuta sõidukaartide väljastamise kulud ka 2023. aastal.

Transpordiameti 08.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-1/22/33 on kinnitatud sõitjatele, kes on põgenenud sõjalise konflikti eest Ukrainast, null eurone piletihind ühistranspordikeskuste ning Hiiumaa ja Saaremaa vallavalitsuste poolt korraldatavatel kõigil bussiliinidel. Kinnitatud piletite hind on tähtajatu ehk kehtib kuni käskkirja muutmiseni või käskkirja kehtetuks tunnistamiseni. 

Vastavalt sellele on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt pikendatud kaardid 2023. aasta lõpuni, mis on peale käskkirja väljaandmisest alates sõjapõgenikele väljastatud.

Uute sõidukaartide väljastamise taotluste korral KOV poolt, väljastab Keskus sõidukaardid millel on eelnevalt seadistatud sõjapõgeniku tasuta sõidu õigus, mis kehtib käesoleva eelarveaasta lõpuni.