« Tagasi

Võtame tööle maakorralduse spetsialisti

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse MAAKORRALDUSE SPETSIALISTI.

Maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on  Märjamaa valla territooriumi  maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • Märjamaa valla maakorraldusega seotud menetluste läbiviimine, milleks on kinnisasja jagamise, liitmise, piiride muutmise ja teenindusmaade määramisega seotud tegevuste korraldamine, sundvalduste seadmine ning maareformi läbiviimine (maade ostueesõigusega erastamine, hoonestusõiguse seadmine, kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise korraldamine);
 • maakorraldustoimingute teostamine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;
 • maamaksu andmebaasi täiendamine, korrashoidmine ja haldamine;
 • aadressiandmete korrastamine ja haldamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • erialast haridust (maakorralduse, geodeesia, geograafia alal);
 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • väga head stressitaluvust;
 • iseseisvust ja  otsustusvõimet;
 • hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõimet;
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
 • eesti keele oskus, tasemel C1;
 • oskust kasutab oma töös tavapärast kontoritarkvara;
 • B-kategooria juhtimisõigust.

Kasuks tuleb:

 • erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • orienteerumine tööülesannetega seotud õigusaktides;
 • teenistuskogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • kogemus planeeringute koostamise menetluses ja maakorralduse valdkonnas;
 • dokumendihaldusprogrammi  Amphora Professional, CAD ja GIS tarkvara, andmebaaside  kasutamise oskus
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda ja mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi ja vajadusel erialast väljaõpet
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust ja 5 töövaba päeva palga säilitamisega tervise ja töövõime taastamiseks
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.

 

Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist  ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima!

Avaldus/motivatsioonikiri, CV ja  haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 13. jaanuaril 2023  Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfo: arendusosakonna juhataja Ott Valdma, tel 5380 5285 ja e-post: ott.valdma@marjamaa.ee