Info for Ukrainian citizens in Estonia

18.04.22

EESTI KEELES

♦ Millised on Ukraina kodanike võimalused Eestisse saabumisel ja siin viibimiseks
Eestisse tulemine. Esmane info Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele Eestisse tuleku võimalustest, vajalikest dokumentidest ja kontaktidest
♦ Eestis viibimine

Vältimatu sotsiaalabi (elukoht, rahaline tugi vms) või saabumise järgse ajutise elamispaiga vajadusel, palume ühendust võtta sotsiaaltöötajatega:

 Töötamine Eestis – infoleht Ukrainast saabunuile

♦ Eesti Haigekassa info Ukraina sõjapõgenikele

♦ Tööelu portaal: Ukraina sõjapõgenikud ja töösuhted 
                               Kasulikud viited ja kontaktid

♦ Tööpakkumisi ja töötajaid vahendab Eesti Töötukassa

♦ Kinnisvaraportaal püsiva elukoha leidmiseks ukraina sõjapõgenikele 
Sotsiaalkindlustusamet koostöös Kinnisvara 24-ga avasid kinnisvaraportaali, kuhu koondatakse elupindasid, mida inimesed pakuvad just nimelt Ukraina sõjapõgenikele. Abipakkumise saab sisestada aadressil https://kinnisvara24.delfi.ee/ukraini/abi.

Oma kinnisvarapakkumise saab sisestada siin: kinnisvara24.delfi.ee/ukraini/abi ning Ukraina sõjapõgenikud saavad sisestatud pakkumustega tutvuda siin: https://kinnisvara24.delfi.ee/ukraini.

♦ Alates 9. aprillist on sotsiaalkindlustusameti Tallinna, Tartu ja Pärnu klienditeenindused avatud ka nädalavahetustel

♦ Sõjapõgenike abistamiseks on valminud teekonnakaart „Tere tulemast Eestisse!"

♦ Eesti keele õppimise võimalused haridus- ja noorsöötöötajatele: HTMi infokiri

NB! Postimees avas ukrainakeelse uudiste portaali

ΥКРАЇНСКОЮ МОВОЮ

 Огляд дійсних умов можливого приїзду громадян України до Естонії та їх адаптації 
 Допомога тим, хто пережив травматичні події або був очевидцем таких 
 ІНВЕСТ ЕСТОНІЯ (Invest Estonia) І РОБОТА В ЕСТОНІЇ (Work in Estonia) допомагають українцям у пошуку безпечної тимчасової домівки, роботи та місця для бізнесу в Естонії.
♦ Якщо вам потрібна екстрена соціальна допомога (проживання, матеріальне забезпечення тощо) або тимчасове проживання після прибуття, зверніться до соціальних працівників:

♦ Робота в Естонії — інформаційний лист для осіб, які прибувають із України 

Портал нерухомості для пошуку постійного місця проживання для українських біженців з війни  

Починаючи з 9 квітня пункти обслуговування клієнтів Департаменту соціального страхування у Таллінні, Тарту та Пярну будуть відкриті й на вихідних

♦ КАРТА МАРШРУТУ "ЛАСКАВО ПРОСТО ДО ЕСТОНІЇ!"

NB! Postimees запускає портал українською мовою

НА РУССКОМ

Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации 
Приезд в Эстонию. Первичная информация для граждан Украины и членов их семей о возможностях приехать в Эстонию, необходимых документах и контактах. 
♦ Пребывание в Эстонии  
♦ Помощь пострадавшим и очевидцам 
♦ Если вам нужна экстренная социальная помощь (проживание, материальная поддержка и т.д.) или временное проживание после приезда, обращайтесь к социальным работникам:

♦ Работа в Эстонии – информационный листок для прибывающих из Украины 

♦ Eesti Haigekassa (Больничная касса Эстонии) Информация для военных беженцев из Украины

♦ Портал недвижимости для поиска ПМЖ для украинских военных беженцев 

Начиная с 9 апреля пункты обслуживания клиентов Департамента социального страхования в Таллинне, Тарту и Пярну будут открыты и на выходных

♦ КАРТА МАРШРУТА «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭСТОНИЮ!»

NB! Postimees запустил украиноязычный новостной портал


IN ENGLISH

♦ Overview of the current conditions of the possible arrival and adaptation of Ukrainian citizens in Estonia
♦ Coming to Estonia. Initial information to Ukrainian citizens and their family members about the opportunities they have to come to Estonia, the necessary documents and contacts.
♦ Staying in Estonia 
Invest Estonia and Work in Estonia are helping Ukrainians in the process of finding a safe temporary home, work and place for business in Estonia. 
If you need emergency social assistance (residence, financial support, etc.) or temporary residence after arrival, please contact the social workers:

♦ Working in Estonia – information for people arriving from Ukraine

♦ Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund) Information to Ukrainian war refugees

♦ Real estate portal for finding permanent residence for Ukrainian war refugees

ROADMAP "WELCOME TO ESTONIA!"

NB! Postimees launched a Ukrainian-language news portal

 

Toimetaja: TIINA GILL