Teeneteplaat

27.02.24

OÜ Balteco Mööbel                 
2007 OÜ Balteco Mööbel 
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Balteco Mööbel, usaldusväärsele ja abivalmis partnerile, kes piirkonna ühe suurima tööandjana on investeerinud valla arengusse ning toetanud Varbola kooli ja lasteaia tegevust, Märjamaa skatepargi loomist ning Märjamaa valla suurürituste korraldamist.   

 

 
2008 OÜ Orgita Põld
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Orgita Põld, usaldusväärsele partnerile, kes valla ühe suurima põllumajandusettevõtjana on edukalt arendanud valla majanduselu ning investeerinud kaasaegsesse tootmisse.
Foto: Riho Vjatkin

 

OÜ Kärneri-Jõe         
2009 OÜ Kärneri-Jõe
Märjamaa valla teeneteplaat anti Kärneri-Jõe Osaühingule, Märjamaa valla majanduselu arendajale.
Foto: Andres Aviste     

 

  
2011 AS A.K.K
Märjamaa valla teeneteplaat anti aktsiaseltsile A.K.K, kes on aastaid olnud stabiilne tööandja Märjamaa valla inimestele, on usaldusväärne koostööpartner nii teistele ettevõtjatele kui vallale ning kes on suutnud oma tegevust arendada väljapoole vabariiki. 
Foto: Riho Vjatkin

 

     
2012 OÜ Laaseri Puit 
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Laaseri Puit, väikeettevõtjale, kes oma järjepideva tegevusega on aidanud kaasa valla sotsiaal-majanduslikule arengule ning oma põhitegevuse kõrvalt aastaid toetanud Varbola piirkonna kultuuri-, haridus- ja külaelu.               

 

 
2012 OÜ Oniar
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Oniar, kiirelt arenevale tootmisettevõttele, Märjamaa piirkonna ühele suuremale ja stabiilsemale tööandjale.

 

2013 OÜ Kuuda Hooldekodu
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Kuuda Hooldekodu, eakate ja puuetega inimestele hooldusteenust pakkuvale ettevõttele, kodusele ja mugavale asutusele, mis on viimastel aastatel teinud märkimisväärse hüppe nii kvaliteedis kui kvantiteedis.

Foto: Riho Vjatkin
 

      
2014 OÜ Timberston Ehitus
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Timberston Ehitus, Äripäeva Raplamaa TOP võitjale, kes on oluliselt arendanud valla majanduselu ning toetanud järjepidevalt kohalikke spordisündmusi.
Foto: Riho Vjatkin

 2015 Luhtre Turismitalu OÜ
Märjamaa valla teeneteplaat anti Luhtre Turismitalu OÜ-le, kes on kasvanud maakonna üheks atraktiivsemaks majutusasutuseks ning kes on heaks koostööpartneriks nii Märjama valla kui Rapla maakonna külaliste majutamisel.
Foto: Riho Vjatkin

 

    
2016 AS Jats
Märjamaa valla teeneteplaat anti aktsiaseltsile JATS, traditsioonilise kaubandustegevuse elushoidjale, stabiilsele tööandjale ja usaldusväärsele koostööpartnerile, kes on oluliselt arendanud valla majanduselu ning toetanud kohalikke kultuuri- ja spordisündmusi.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2017 OÜ Pajaka Puit
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Pajaka Puit, piirkonna olulisele tööandjale, Varbola piirkonna haridus- ja kultuuriasutuste heale koostööpartnerile, Varbola Puu ja Varbola linnuse arengu toetajale.
Foto: Riho Vjatkin             

 

 


2017 Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkonna Märjamaa päästekomando
Märjamaa valla teeneteplaat anti Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkonna Märjamaa päästekomandole, valla elanike turvatunde tagajale, aktiivsele kaasalööjale valla suurüritustel ja muudes ettevõtmistes.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2018 OÜ Sarapiku Farm
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Sarapiku Farm, edumeelsele põllumajandusettevõttele, mis on välja kasvanud põlvest-põlve esivanematelt päritud eestiaegsest talust ning kes on olulisel määral arendanud Märjamaa valla majanduselu.
Foto: Anne Aaspõllu

 

 


2018 OÜ Märjamaa Perearstikeskus
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Märjamaa Perearstikeskus, kvaliteetset perearstiteenust pakkuvale ettevõttele, kes on silmapaistvalt ja pikaajaliselt seisnud Märjamaa valla kodanike hea tervise eest.
Foto: Anne Aaspõllu


 


2019 Breden Kids OÜ
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Breden Kids, jõudsalt arenevale perefirmale, kes on oma tootmise toonud Märjamaale laiendades sellega meie inimeste kohapealseid töövõimalusi ning kelle tooted on võitnud paljude lastevanemate südamed.
Foto: Taimo Lehtsalu2020 OÜ Juurimaa Tall
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Juurimaa Tall, pereettevõttele, kes on jõudsalt arendanud maaturismi ja ratsasporti, eriti laste ja noorte seas, ning sellega andud olulise panuse Märjamaa valla positiivsesse mainekujundusse.
Foto: Taimo Lehtsalu2021 Ivo Kivastik
Märjamaa valla teeneteplaat anti füüsilisest isikust ettevõtjale Ivo Kivastikule, ettevõtluse edendajale, kes on muutnud Sipa keskasula oluliselt kaunimaks.
Foto: Taimo Lehtsalu

 


2022 Joutsen OÜ
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Joutsen, traditsioonidega perefirmale, kes on Märjamaa piirkonnas oluliseks tööandjaks.
Foto: Taimo Lehtsalu

 


2023 OÜ Metetra
Märjamaa valla teeneteplaat anti osaühingule Metetra, silmapaistvale põllumajandusettevõttele, kes on olulisel määral arendanud Märjamaa valla majanduselu ning hoolitsenud selle eest, et põllumaa oleks oskuslikult haritud.
Foto: Taimo Lehtsalu


2024 AS Adamlights
Märjamaa valla teeneteplaat anti aktsiaseltsile Adamlights, globaalse haardega ettevõttele, mille põhitegevusalaks on professionaalseks kasutamiseks mõeldud talve- ja jõuludekoratsioonide disainimine, tootmine ja müük ning kelle tooted valmivad oma ala proffide käes Märjamaa vallas Orgital.
Foto: Taimo Lehtsalu

Toimetaja: TIINA GILL