Valla teed ja tänavad

18.02.21

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit. Selleks trükkide otsinguribale koht või aadress, seejärel avage laiendatud otsinguriba ning trükkige kaardikihi ribale teed, avanenud kaardikihtide hulgast valige valige kohalik- era- ja metsatee.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Kasti külas asuva Sepa tee riigiteelt mahasõitude sulgemine

25.04.22

Transpordiamet on andnud teada, et kavandatakse teha väiksemas mahus teetöid riigitee 20171 Märjamaa – Valgu ja kohalike teede ristmikel. Tööde osas on olnud otsus maakonna liikluskomisjonis 29.09.2021 ja tööde eesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine.

Kavas on likvideerida ristmikud riigiteel 20171 km 7,507 ja km 7,919 (ristumised kohalike teedega). Tööde käigus kaevatakse läbi ristumiskohad ja haljastakse see mullaga, paigaldatakse liiklusmärgid 684, rajatakse riigitee äärde teepeenar. Tööde teostamise aeg on veel täpsustamisel. Töid teostab Rapla maakonna riigiteede hooldaja Leonhard Weiss Viater OÜ.


 

Toimetaja: TIINA GILL

Liikluspinnale kohanime määramise eelnõu avalikustamine

27.01.22

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Märjamaa Vallavalitsus liikluspinnale kohanime määramise eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Kõrtsuotsa külas Märjamaa metskond 81 katastriüksusel asuvale liikluspinnale koha-aadressiks Kõrtsuotsa tee ja määrata ruumikuju vastavalt asendiplaanile (korralduse lisa).

Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Kohanime määramine liikluspinnale" avalik väljapanek toimub 27. jaanuarist kuni 15. veebruarini 2022 Märjamaa valla veebilehel www.marjamaa.ee ja ajalehes „Märjamaa Nädalaleht".

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada 15. veebruarini 2022 e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee või Märjamaa Vallavalitsuse postiaadressile Tehnika tn 11, Märjamaa alev, 78304 Raplamaa.

Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni arendusspetsialist Kirsi Mau,  tel 5302 1768, kirsti.mau@marjamaa.ee.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Lumelükkajad Märjamaa valla teedel 2021-2024

22.12.21


 

Piirkond Ettevõte Kontaktisik Telefoni nr
1
KASTI-MÄRJAMAA 
kaart
OÜ Orgita Põld Sulev Mölder 564 3316  
2
LAUKNA-SOOSALU 
kaart
OÜ Vaistar Grupp Argo Reinboom 5800 7237  
3
LOODNA-TEENUSE 
kaart
OÜ Vaistar Grupp Argo Reinboom 5800 7237  
4
MÄRJAMAA

(alev ja Orgita) kaart
Sipa Masinaühistu Erki Uustalu 5887 6745  
5
SIPA-PAEKÜLA 
kaart
Sipa Masinaühistu Erki Uustalu 5887 6745  
6
RUSSALU-VAIMÕISA 
kaart
OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657  
7
VALGU 
kaart
OÜ Metetra Meelis Burmeister 5664 7425  
8
VARBOLA 
kaart
OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657  
9
KIVI-VIGALA 
kaart
OÜ Tõrvaaugu Mahe talu Janno Kuusik 5595 0339  
10
VANA-VIGALA 
kaart
Estermanni Talu OÜ Jaan Kuusik 5629 3631  

 

LUMETÕRJE KOONDKAART

Toimetaja: TIINA GILL

Vaimõisa-Kükita tee erakorraline sulgemine

26.11.21

Vaimõisa-Kükita tee lõik Mõisa teest Joa teeni on tähtajatult suletud. Joa teele pääseb Sipa-Varbola tee poolt. Sulgemine on tähistatud lintidega.

Täpsem info teedespetsialistilt Annika Urbel'ilt annika.urbel@marjamaa.ee või telefonil 5306 3415.


 

Toimetaja: TIINA GILL

Vaata, kus teedel plaanitakse see aasta tolmutõrjet teha!

12.05.21

Tolmutõrje kaart on nähtav interneti leheküljel service.eomap.ee/marjamaavald valides „INFOKIHID" ning tähistades „Tolmutõrje" ees oleva lahtri, ilmuvad kaardile punased jooned, mis tähistavad planeeritava tolmutõrje tegemise kohta.

Enamjaolt tehakse tolmutõrjet samadel teelõikudel kui eelmisel aastal, kuid erinevused võivad esineda eelmise aasta andmete puudumise tõttu Vigala osavalla territooriumi osas. Teedel, kuhu sel aastal plaanitakse mustkatet või uut kruuskatet, tolmutõrjet ei tehta.

Sel aastal on võimalik teha ettepanekuid tolmutõrje lõikude muudatuste tegemiseks kuni 19. mai 2021 (kaasa arvatud), kirjutades teedespetsialistile Annika Urbelile annika.urbel@marjamaa.ee.


Toimetaja: TIINA GILL

Kruusateede ülevaatuse tulemused

11.01.21

2020. aasta kevadel tellis Märjamaa Vallavalitsus Taalri Varahaldus OÜ-lt Märjamaa valla teede infrastruktuuri seisukorra fikseerimise. Antud tulemi alusel planeeris Märjamaa Vallavalitsus 2020. aasta katteta teede investeeringuhanke töid, mida hetkel ka teostatakse.

Antud seisukorra hinnang on antud kõigile avalikele teedele, kuid kindlasti kõiki teid ei ole võimalik esimeste aastate jooksul rekonstrueerida. Antud ülevaate põhjal on koostatakse teehoiukava, mis määrab järgmiste aastate prioriteedid teede kaupa.Foto: Mikk Vaarmann

Toimetaja: TIINA GILL

Tänavavalgustusriketest teatamine

19.03.19

Märjamaa alevi ja Märjamaa valla tänavavalgustuse riketest palun teada anda meilile info@jeelectric.eu või tel 5646 8042

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL