Valla teed ja tänavad

18.02.21

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit. Selleks trükkide otsinguribale koht või aadress, seejärel avage laiendatud otsinguriba ning trükkige kaardikihi ribale teed, avanenud kaardikihtide hulgast valige valige kohalik- era- ja metsatee.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Lumelükkajad Märjamaa valla teedel 2021-2024

23.11.22


 

Piirkond Ettevõte Kontaktisik Telefoni nr
1
KASTI-MÄRJAMAA 
kaart
OÜ Orgita Põld Sulev Mölder 564 3316  
2
LAUKNA-SOOSALU 
kaart
OÜ Vaistar Grupp Argo Reinboom 5800 7237  
3
LOODNA-TEENUSE 
kaart
OÜ Vaistar Grupp Argo Reinboom 5800 7237  
4
MÄRJAMAA

(alev ja Orgita) kaart
RTM & KO osaühing Ruttar Marrandi 506 4901  
5
SIPA-PAEKÜLA 
kaart
Sipa Masinaühistu Erki Uustalu 5887 6745  
6
RUSSALU-VAIMÕISA 
kaart
OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657  
7
VALGU 
kaart
OÜ Metetra Meelis Burmeister 5664 7425  
8
VARBOLA 
kaart
OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657  
9
KIVI-VIGALA 
kaart
OÜ Tõrvaaugu Mahe talu Janno Kuusik 5595 0339  
10
VANA-VIGALA 
kaart
Estermanni Talu OÜ Jaan Kuusik 5629 3631  

 

LUMETÕRJE KOONDKAART

Toimetaja: TIINA GILL

Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee eelprojekti tutvustamine toimub 24. novembril

11.11.22

Põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee eelprojekti tutvustamine toimub neljapäeval, 24. novembril 2022.a. kell 17.30-19.30 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev).

Eelprojekti eesmärgiks on lahendada põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 sõidurajaga) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0 – 92,0", mis on leitav lingil https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/raplamaa/rapla-via-baltica/.

Projekteerimise käigus on täpsustatud teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning maavajadus, koostatud tee ja rajatiste eelprojektid.

Eelprojekti seletuskiri, trassiplaan ja asendiplaanid on leitavad ka lingil https://pilv.mkm.ee/s/OicYT1JOkrXaeOh.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuhiga: Marge Kelgo, tel 5349 9226, e-post marge.kelgo@transpordiamet.ee  


ASUKOHASKEEM
SELETUSKIRI
TRASSISKEEM

ASENDIPLAAN JA VERTIKAALPLANEERING:
AP-0 tingmärgid
AP-1_PK 623+00 - 630+00
AP-2_PK 628+00 - 638+00
AP-3_T28
AP-4_K1.0 PK 0+00 - 8+00
AP-5_K1.6
AP-6_K1.0 PK 9+00 - 20+00
AP-7_K1.0 PK 20+00 - 28+00
AP-8_K1.0 jalgtee
AP-9_PK_639+00 - 649+00
AP-10 _K1.4_Karjääri_tee
AP-11_PK_649+00 - 657+00
AP-12_K3.1 Oti_tee
AP-13_PK 657+00 - 667+00
AP-14_PK 668+00 - 679+00
AP-15 PK 679+50 - 687+00
AP-16 PK 687+00 - 698+00
AP-17 PK 698+00 - 709+00
AP-18 PK 709+00 - 720+00
AP-19 Kogujatee K5.2 PK 17+25 - 27+78
AP-20 PK 719+00 - 730+00
AP-21 PK 729+50 - 741+00
AP-22 PK 741+00 - 752+00
AP-23 PK 752+00 - 762+50
AP-24 PK 760+00 - 771+50
AP-25 PK 769+50 - 780+50
AP-26 PK 779+50 - 791+00

 Orgita liiklussõlm

Toimetaja: TIINA GILL

Välja tänav teetööde ajal liiklemiseks suletud

13.09.22

Välja tänav Märjamaal on teetööde ajal liiklemiseks suletud Paemurru tänavast kuni gümnaasiumi tagumise parklani.


 

Toimetaja: TIINA GILL

Tänavavalgustusriketest teatamine

19.03.19

Märjamaa alevi ja Märjamaa valla tänavavalgustuse riketest palun teada anda meilile info@jeelectric.eu või tel 5646 8042

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL