Sotsiaaltoetused

17.03.23

Alates 01.07.2018 kehtib Märjamaa vallas üldine sotsiaalhoolekandeabi andmise kord, mille järgi makstakse Märjamaa vallas alljärgnevaid sotsiaaltoetusi:

1. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltumatud sotsiaaltoetused on:

1) sünnitoetus;
2) ranitsatoetus;
3) eaka sünnipäevatoetus;
4) matusetoetus.

2. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltuvad mitteperioodilised sotsiaaltoetused on:

1) tervisetoetus;
2) puudega isikule eluruumi kohandamise toetus;
3) vajaduspõhiste ja toetavate teenuste toetus;
4) toetus laste toimetuleku tagamiseks;
5) toetus raske majandusliku olukorra puhul;
6) erakorraline toetus;
7) vältimatu sotsiaalabi toetus.

3. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltuvad perioodilised sotsiaaltoetused on:

1) toetus koolieelses lasteasutuses laste toitlustamiseks, koha- ja õppetasu hüvitamiseks;
2) toetus õpilaskodu üüri ja kommunaalkulude tasumiseks;
3) hooldajatoetus.

4. Eelpool nimetatud sotsiaaltoetuste piirmäärad kehtestatakse vallavolikogu määrusega.

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Toimetulekutoetus

20.03.23

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus.

Rohkem infot toimetulekutoetuse kohta ja taotluse vormi leiad SIIT


Toimetaja: TIINA GILL