Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" taotlemine

7.02.22

Kirjeldus
Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital moodustatakse rahaliste vahendite kogumiseks Märjamaa valla andekate laste ja noorte toetamiseks ning tunnustamiseks.

Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse:
  1) õpilasi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vald või
  2) kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.

Sihtkapitali tegevust juhib Märjamaa Vallavolikogu kinnitatud 7-liikmeline nõukogu, kes kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks vähemalt kord aastas. Nõukogu määrab stipendiumi oma otsusega.

Stipendiumi sihtkapitali vahenditest väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel. Stipendium kantakse saaja või tema seadusliku esindaja arvelduskontole.

 

Õigusaktid

 

KORRALDAJA:
Vallavolikogu sekretär Janika Liländer, janika@marjamaa.ee, tel 5860 3272 

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL