Ranitsatoetuse taotlemine

Kirjeldus
Ranitsatoetus on Märjamaa valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Ranitsatoetuse eesmärgiks on hariduse väärtustamine ja lapse esmakordselt kooliminekuga seotud kulutuste hüvitamine. Toetuse suuruseks on 200 eurot. Selle saamiseks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotlusi saab esitada ajavahemikus 1. augustist kuni 30. septembrini.

Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav. 

 

Kestvus
Esitatud taotlused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale volitatud ametnik ning otsustab toetuse andmise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Taotluse rahuldamisel makstakse toetus välja 30 kalendripäevapäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.


Õigusaktid


VASTUTAJA:
Marge Viska, marge.viska@marjamaa.ee, tel 56214609
Mirjam Aasma, mirjam.aasma@marjamaa.ee, tel 489 8851, 5860 2209

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Viide