Raieloa taotlus

Kirjeldus
Üksikpuude raie (v. a kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) Märjamaa alevi, tiheasustusalade (Valgu, Kasti, Orgita, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Haimre, Velise) on lubatud raieloa alusel, mille väljastab Märjamaa Vallavalitsus. Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg. Raieluba on tasuta.


Kestvus
Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 15 päeva jooksul taotluse pärast taotluse laekumist.


Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Keskkonnaspetsialist Liina Valler, liina.valler@marjamaa.ee, tel 524 7250.

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 


 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtt eelregistreerimisega.

Viide