Puude raie

25.04.24

Keskkonnaspetsialist Liina Valler
telefon 524 7250
e-post: liina.valler@marjamaa.ee
Tuba 9

Vastuvõtule tulekuks palume eelnevalt registreerida ja leppida kokku vastuvõtuaeg.  

 

Raieloa taotlus (e-vorm)
Raieloa taotlus

Raieloa andmise tingimused ja kord

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Metsateatist on kõige mugavam ise metsaregistris registreerida või esitada digitaalselt

25.08.23

Metsateatist saab registreerida uuendus- ja harvendusraiete kohta, mida kavandatakse väljaspool kaitstavaid metsi. Teatise registreerimisel ei edastata seda Keskkonnaametile, vaid metsaregister kontrollib automaatselt teatise sisu vastavust kehtivatele nõuetele ja vastuolude puudumisel kehtivate õigusaktidega registreerib metsateatise. Metsateatise registreerimiseks peab metsaomanik avalikustama oma metsa inventeerimisandmed vähemalt 30 päeva enne teatise registreerimist e-metsateatise keskkonnas.

Metsateatise digitaalne registreerimine või esitamine Keskkonnaametile toimub läbi Riigiportaali (www.eesti.ee). Küsimuste tekkimisel pöörduda Keskkonnaameti metsaosakonna poole.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas. Metsateatise registreerimise rakendus avanes 1. juulil 2014.

Toimetaja: TIINA GILL