Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

Kirjeldus
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamiseks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele taotlus. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel võtab Märjamaa Vallavalitsus arvesse valla üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.  

Lisainfot puurkaevu või -augu rajamise kohta leiad SIIT

Kestvus
Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.


Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Anna-Kaia Marrandi, anna-kaia.marrandi@marjamaa.ee, tel 5668 8591

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallavalitsusest. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.


Viide