Õppestipendiumi taotlus

17.03.23

Kirjeldus 

Stipendiumi makstakse isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • taotleja töö- või ametikoht on valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutustes;
  • taotleja omandab taotlemise ajal kõrgharidust;

Stipendiumi on võimalik taotleda statsionaarses või mittestatsionaarses õppes õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul.

Taotluse hindamisel ja otsuse tegemisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

  • valla haridusasutuste vajadus;
  • tööstaažist valla ametiasutuses või hallatavas asutuses;
  • vajadusel vestlus kandidaadiga.

Stipendiumit makstakse 40% stipendiumi määramise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast. Stipendiumi määratakse üheks õppeaastaks. Stipendiumi makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini (kaasa arvatud).


Kestvus
Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 10 päeva jooksul taotluse pärast taotluse laekumist. Stipendiumi määramise või selle määramisest keeldumise otsustab komisjoni ettepanekul vallavalitsus korralduse andmisega 20 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaja möödumist.


Õigusaktid 


VASTUTAV AMETNIK:
Hardusnõunik Kristine Niit, kristine.niit@marjamaa.ee, 5900 9501
 

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL