Noorte sporditegevuse toetamise taotlus

17.03.23
Kirjeldus

Noorte sporditegevuse toetamise kord sätestab valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel 7-19 aasta vanuste noorte, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vald, sporditegevuse toetamist.

Toetuse saajaks saab olla noortespordiga tegelev spordiorganisatsioon, kus toimuvad treeneri juhendamisel treeningud  hooaja jooksul vähemalt kord nädalas, korraldavad võistlusi ja noorsportlased osalevad võistlustel.

Toetuse arvestusliku suuruse noorsportlase kohta konkreetsel kalendriaastal kinnitab Märjamaa vallavalitsus pärast valla eelarve vastuvõtmist.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.


Õigusaktid

VASTUTAV AMETNIK:
Kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

ARUANDMINE PABERVORMIL

 

Toimetaja: TIINA GILL