Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

29.04.22

Märjamaa valla eelarvest toetatakse Märjamaa vallas elavate 7-19 aastaste (k.a) noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust.

HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE TOETAMISE KORD

 

Teenuse pakkuja taotlusi läbivaatavasse komisjoni kuuluvad:

Piret Karus-Kivastik - volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige;
Ats Nõlvak - volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
Kalle Teekivi - volikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
Heli Lints - vallavalitsuse nimetatud liige;
Anneli Ülemaante - Vigala osavallakogu nimetatud liige;
Triin Põri - Märjamaa Valla Noortekeskuse nimetatud liige;
Toomas Jaaniste - vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige.
(Komisjon on moodustatud volikogu 21.12.2021 otsusega nr 34.)

Toimetaja: TIINA GILL

Õppuri toetuse saajad

14.06.22

Huvihariduse ja huvitegevuse korra alusel makstakse huvihariduses või huvitegevuses osaleva noore võistlusel, turniiril või konkursil osalemise toetamiseks õppuri toetust. Toetust makstakse lapsevanemale taotluse alusel konkreetsete kulude katmiseks. Õppuri toetuse maksimaalne määr ühe noore kohta eelarveaastas kokku on 500 eurot.

Toetuse saaja Valdkond Eesmärk Summa (eurodes) Vallavalitsuse korralduse nr ja kpv
Rebecca Laidna maadlus, sumo Osalemine maadlusvõistlusel Rootsis ja maadluslaagris. 250 18.05.2022 nr 2-1.1/190
Maria Espenberg ratsutamine Osalemine rahvusvahelise tasemega FEI võistlusel 500 01.06.2022 nr 2-1.1/216
Leen Burmeister rahvapilliõpe

Osalemine CIOFFi festivaldel USA-s - Magic Valley Folk Festivalil Burleys Idahos ja World Folkfestil Springvilles Utahs

500 08.06.2022 nr 2-1.1/220
Marten Kaljas rahvapilliõpe Osalemine CIOFFi festivaldel USA-s - Magic Valley Folk Festivalil Burleys Idahos ja World Folkfestil Springvilles Utahs 500 08.06.2022 nr 2-1.1/221
    Eraldatud toetusi kokku: 1750  

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Huvihariduse ja huvitegevuse korra alusel toetuse saajad

22.04.22

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel makstakse toetust neile, kes pakuvad Märjamaa vallas huviharidust või huvitegevust  7-19-aastatele Märjamaa valla noortele. Toetuse eesmärgiks on edasi arendada ja suurendada uuenduslike huvialade hulka huvitegevuses ja -hariduses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Laste ja noorte huviringid 2021/2022

29.03.22

MÄRJAMAA NOORTEKESKUSES tegutsevad ringid:

  • robootika ring
  • tehnikaring
  • jooga
  • noorteklubi MINA OSKAN
  • skate töötoad

Märjamaa Valla Noortekeskus  


WÄEGA WÄRK PÄRIMUSMAJAS tegutsevad ringid:

  • karmoška- ja lõõtsaringid esmaspäeviti kell 14.30-18.30
  • karmoškaring teisipäeviti kell 14.10-15
  • loovus- ja keraamikaring lastele ja noortele teisipäeviti kell 15-17
  • maiasmokaring noortele neljapäeviti kell 15-17

Wäega Wärk koduleht,    


RAHVAMAJADE HUVIRINGID:

Märjamaa valla rahvamaja 
Vana-Vigala rahvamaja    vaata infot ka valla kodulehe Vana-Vigala rahvamaja leheküljelt
Kivi-Vigala rahvamaja    vaata infot ka valla kodulehe Kivi-Vigala rahvamaja leheküljelt
Haimre rahvamaja    vaata infot valla kodulehe Haimre rahvamaja leheküljelt
Valgu rahvamaja    vaata infot ka kodulehe Valgu rahvamaja leheküljelt
Varbola rahvamaja     vaata infot valla kodulehe Varbola rahvamaja leheküljelt
 

 

KOOLIDES TEGUTSEVAD HUVIRINGID:

Märjamaa gümnaasium 
Valgu põhikool 
Vana-Vigala põhikool 
Kivi-Vigala põhikool 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Sporditreeningud 2021-2022

14.12.21

INFO SPORDITREENINGUTE KOHTA:

Välitreeninguid saab teha gümnaasiumi multifunktionaalsel mini-spordiväljakul, välijõusaalides Orgital ja Kivi-Vigalas.

 

Toimetaja: TIINA GILL