Mittetulundusliku tegevuse toetus

29.04.22
Kirjeldus

Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse ja kodanikuühenduste, piir- ja kogukondade üldise arengu (sh huvialase tegevuse, ürituste läbiviimise, kultuuri-, spordi- ja muudes projektides osalemise) toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, kodanikuühendus (seltsing) või üksikisik.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. detsembriks (projekti algusaeg järgmise kalendriaasta esimesel poolaastal) või 1. juuniks (projekti algusaeg teisel poolaastal). Esimesse vooru võib esitada taotlusi ka teise poolaasta projektide rahastamiseks, kuid nende kohta otsuse langetamise võib komisjon lükata edasi teise vooru.

enlightened Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlemise ja toetuse kasutamise aruande täitmise juhendmaterjal

Taotlusi hindab KOMISJON koosseisus: 
Margit Liira  - Vigala osavallakogu nimetatud liige;
Triin Põri - volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
Ants Lipu – sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
Heli Lints    - vallavalitsuse nimetatud liige;
Kirsti Mau  -   MTÜ Märjamaa valla Külavanemate Ühenduse nimetatud liige
Astra Põlma– MTÜ Vigala Külade Ümarlaua nimetatud liige;
Mati Püü -  vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige. (Komijson on moodustatud Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 35).

Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.
 

NB! Tabel EELARVE KULULIIKIDE LÕIKES laadige alla SIIT, täitke, salvestage oma arvutisse ja lisage taotluse e-vormile (Eelarve kulude lõikes, lisa fail)

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

enlightened Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlemise ja toetuse kasutamise aruande täitmise juhendmaterjal

Viide

 

ARUANDMINE PABERVORMIL

enlightened Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlemise ja toetuse kasutamise aruande täitmise juhendmaterjal

Toimetaja: TIINA GILL