Menetluses olevad eelnõud

22.03.23

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/147-EN

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine

Vallavalitsus

Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu määrusena nr 38
1-2.1/148-EN

Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õpetajate töötasu alammäära kinnitamine

Vallavalitsus Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 103
1-2.1/146-EN

Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine

Vallavanem Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 104
1-2.1/149-EN Volikogu 21.02.2023 otsuse nr 99 „Kaasava eelarve 2023 ja 2024 mahu muutmine" kehtetuks tunnistamine. Vallavalitsus  Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 105
1-2.1/152-EN Volikogu revisjonikomisjoni liikme valimine Revisjonikomisjoni esimees Ü. Olm Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 106
1-2.1/150-EN Valla vara otsustuskorras võõrandamine (Paemurru 4a kinnistu).  Vallavalitsus  Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 107
1-2.1/125-EN Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine Vallavalitsus Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu määrusena nr 39
1-2.1/126-EN Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine Vallavalitsus Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 108
1-2.1/151-EN Volituste andmine Rapla maakonna arengustrateegia tegevuskavade heakskiitmiseks Vallavalitsus Volikogu 21.03.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 109
1-2.1/145-EN

Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vallavalitsus Volikogu 21.02.2023 istungil oli I lugemine. II lugemine on kavandatud aprilli.

 

Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.
 
   Märjamaa vallavolikogu määrused on leitavad nii dokumendiregistrist kui Riigi Teatajast.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER