Menetluses olevad eelnõud

12.06.24

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/257-EN

Märjamaa Vallavolikogu 16. märts 2021 määruse nr 114 "Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Vallavalitsus

Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 2
1-2.1/255-EN

Märjamaa Vallavolikogu 21.novembri 2023 määruse nr 56 „2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" muutmine

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 3
1-2.1/256-EN

Märjamaa valla 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 4
1-2.1/260-EN

Vallavalitsusele riigihanke läbiviimiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa Vallavalitsusele sõidukite ostmine)

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 5
1-2.1/258-EN

Märjamaa valla investeeringute kava 2023-2027 erakorraline muutmine

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 6
1-2.1/259-EN

Arvamuse andmine Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 7
1-2.1/251-EN

Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Raua põik 2 kinnistu)

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 8
1-2.1/252-EN

Vallavara võõrandamine (Hiie kinnistu ½ mõttelist osa)

Vallavalitsus Volikogu 18.06.2024 istungil punktina 9

 

Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.
 
   Märjamaa vallavolikogu määrused on leitavad nii dokumendiregistrist kui Riigi Teatajast.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER