Märjamaa Perearstikeskus OÜ

1.12.21

Oru 12, Märjamaa 78301
Tel: 482 2232
E-N  8.00-18.00
R      8.00-16.00
Kodulehekülg: www.perearstid.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Vastuvõtuajad Märjamaa Perearstikeskuses

18.12.18

Alates 01.01.2015 töötab Märjamaa Perearstikeskuses ajutine asendaja perearst Triin Altmäe.

Perearst Marika Hiiemaa vastuvõtuajad:
E    8.00-12.00
T  14.00-18.00
K    9.00-13.00
N  12.00-16.00
R    8.00-12.00

Perearst Triin Altmäe vastuvõtuajad:
E     9.00-13.00
T     9.00-13.00
K  14.00-18.00
N    9.00-13.00
R    9.00-13.00 

Pereõe Merle Niinemets vastuvõtt:
E    8.00-12:00
T  10.00-14.00
K  12.00-16.00
N  14.00-18.00
R  12.00-16.00

Pereõe Marika Tomson vastuvõtt:
E  12.00-16.00
T  14.00-18.00
K    8.00-12.00
N  10.00-12.00
R    8.00-12.00 

Pereõe Ljudmilla Tamp vastuvõtt:
E  14.00-18.00
T  12.00-16.00
K  10.00-14.00
N    8.00-12.00
R  12.00-16.00

Pereõe Celia Kaasik vastuvõtt:
E  10.00-14.00
T    8.00-12.00
K  14.00-18.00
N  12.00-16.00
R    8.00-12.00

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Perearstikeskus liitus eelvisiidi projektiga

2.12.21

Mõni aeg tagasi Oru tänava  perearstikeskust külastanud patsiendid  pidid lisatööna täitma küsimustiku perearstide-õdede ning teenuste kättesaadavuse kohta. Miks?

 

Märjamaa Perearstikeskus OÜ liitus juunis eelvisiidi  projektiga, mis käivitub 1. jaanuarist 2022. Mainitud ankeet  aitab kaardistada hetkeolukorda.

Projekti rahastab Eesti Haigekassa, põhiroll on Terviseagentuur OÜ-l eesotsas Madis Tiigiga, projekti juht on Mall Maasik Talltechist. Projektiga on liitunud praksised Tallinnast, Keilast, Laagrist, Vändrast jm.

 

Mis seisus me praegu  oleme, milleks meile eelvisiit?

Meie keskus on mitut moodi püüdnud hõlbustada kättesaadavust: on lauatelefon, otseühendus üle kodulehe, e-perearstikeskuse liides, SMS-i saatmise võimalus, e-mailid, perearsti nõuandetelefon.  Kõik peaks nagu ladusalt sujuma, kuid patsiendid, kes keskust kätte ei saa, on jätkuvalt  rahulolematud: „Me ei saa teid  kätte, teil on telefon kogu  aeg  kinni."

Oleme viimasel aastal proovinud mitmeid lahendusi: palkasime tööle administraatori, et lühendada esmakontakti kestust, üks pereõde  tegeleb 8 tundi päevas ainult  telefonile vastamisega, esmaspäevaks panime pooleks päevaks juurde teisegi, perearstid  püüavad vastuvõttude vahel vastata meilidele ja SMS-idele.

Probleemiks on kohese tagasiside puudumine: patsient ei tea, kas tema sõnum jõudis kohale ja millal sellele reageeritakse. Väga sageli kasutab  patsient seetõttu mitut sidekanalit oma teate või soovi edastamiseks, sageli satub  administraator või pereõde piksevarda rolli.

Projektis osalemiseks vahetasime välja oma senise  programmi ning liitusime  digiregistratuuriga. Alates 1. jaanuarist 2022 on patsientidel peale  elvisiidi teekonna läbimist võimalik endale ise  perearstikeskusesse vastuvõtuaega broneerida.

 

Mis  on eelvisiit?

Eelvisiit on kaugteenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsessi ja loob tervikliku ja kättesaadava esmatasandi teenuse.

Teenus algab patsiendi poolt probleemi kirjeldamisega (tervisepilet), millele leitakse perearstikeskuses kõige sobivam raviteekond. Teenus on kättesaadav 24/7, selle keskne osa on triaažimoodul selveanamneesi, sümptomiküsimustiku ning terviseanalüütiku töölauaga, mis võimaldab anda patsiendile kiiresti tagasisidet tema probleemile ja määrata järgneva teenuse kiireloomulisus, see ei sõltu telefoni teel ühenduse saamisest.

Patsient saab esimese tagasisidena teate, et tema probleem on kätte saadud ja sellega tegeletakse, ning teadmise, mis aja jooksul temaga ühendust võetakse.

Lahendus võimaldab teha broneeringuid erinevatele teenustele lähtuvalt triaaži kategooriast (perearst, eriarst, psühholoog jne) ning läbi viia videovastuvõtte, tellida retsepte jms.

 

Kuidas valmistume pilootprojektiks?

Esimene patsientide küsitlus lõppes 12.11.2021, ankeedid edastame projektijuhile. Järgmisel nädalal algab töötajate rahuloluküsitlus. Koondame oktoobrikuu pöördumiste  statistika, seda vajame järgmisel aastal  võrdlusandmiku  koostamiseks. Detsembrikuus  on koolituspäev perearstikeskuses. Keskus saab juurde  tervishoiuanalüütiku töökoha. See vajab komplekteerimist.

 

 

Marika Hiiemaa

Toimetaja: TIINA GILL