Märjamaa Perearstikeskus OÜ

1.12.21

Oru 12, Märjamaa 78301
Tel: 482 2232
E-N  8.00-18.00
R      8.00-16.00
Kodulehekülg: www.perearstid.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Vastuvõtuajad Märjamaa Perearstikeskuses

18.12.18

Alates 01.01.2015 töötab Märjamaa Perearstikeskuses ajutine asendaja perearst Triin Altmäe.

Perearst Marika Hiiemaa vastuvõtuajad:
E    8.00-12.00
T  14.00-18.00
K    9.00-13.00
N  12.00-16.00
R    8.00-12.00

Perearst Triin Altmäe vastuvõtuajad:
E     9.00-13.00
T     9.00-13.00
K  14.00-18.00
N    9.00-13.00
R    9.00-13.00 

Pereõe Merle Niinemets vastuvõtt:
E    8.00-12:00
T  10.00-14.00
K  12.00-16.00
N  14.00-18.00
R  12.00-16.00

Pereõe Marika Tomson vastuvõtt:
E  12.00-16.00
T  14.00-18.00
K    8.00-12.00
N  10.00-12.00
R    8.00-12.00 

Pereõe Ljudmilla Tamp vastuvõtt:
E  14.00-18.00
T  12.00-16.00
K  10.00-14.00
N    8.00-12.00
R  12.00-16.00

Pereõe Celia Kaasik vastuvõtt:
E  10.00-14.00
T    8.00-12.00
K  14.00-18.00
N  12.00-16.00
R    8.00-12.00

 

Toimetaja: TIINA GILL

Vaktsineerima?

2.12.21

COVID-19 viiruse levik  on hetkel stabiliseerunud, haiglas viibijate arv püsib  viimastel päevadel 520 inimese juures, surnuid lisandub iga päevaga, mõni päev alla kümne, teine päev pisut üle. Oleme harjunud igapäevaselt esitatava statistikaga. Kole on meist kuskil kaugel, meie elame ju maal, me ei käi kuskil, milleks   vaktsineerida. 

 

Kahjuks on esmane lootus  koroonaviirus kiirelt välja juurida haihtunud, viiruse taltsutamiseks on pakutud ajavahemikku kolmest aastast 20 aastani, lähemal 3–4 aastal  kindlasti sesoonse haigestumisena. Deltaviiruse uued  tüved muutuvad järjest nakkavamaks.

Meie teadmised viiruse levikust täienevad iga päevaga. Sellest tulenevalt töötatakse  välja uusi võimalusi haiguse ennetamiseks ja raviks. Praegu on ainsaks ennetamise võimaluseks kaitsesüstimine.  Mida suurem on vaktsineeritute osakaal, seda väiksem on haiguse levik. Vaktsineerimine ei pööra ühiskonda otsekohe tavaellu tagasi, kuid on  hetkel ainus teaduspõhiselt  soovitatud viis viiruse laiaulatusliku leviku tõkestamiseks.

Perearsti kabinetis või  telefonivestluses esmasest  Covid-19 vaktsineerimisest keeldumist põhjendavad patsiendid küll oma raske haiguse, küll paljudel inimestel esinenud tüsistustega. Perearstina tõden, et raske krooniline haigus ongi esmane vaktsineerimise näidustus. Vaktsineerimine ei hoia 100% haigestumist ära, kuid kergendab haiguse kulgu ning vähendab letaalsust.

Kaitsesüsti järgsete tüsistuste mainimine viib mind  hoopis segadusse: kus on need  paljud? Vaktsiini kõrvaltoimete teatisi tuli meil vaktsineerimise alguspäevil kahel korral täita, neid Terviseamet vaktsiiniga seotuks ei lugenud. Haigusesse surnuid on küll palju,  ka meie patsientide seas. 

Väike palavik, lihas-, liiges-  ja peavalu võivad kaitsesüstijärgsel päeval tõesti esineda, kuid kui pereõdede soovitusi  järgida – vaktsineerimisjärgselt rohkelt vedelikku tarbida ja vajadusel paratsetamooli  võtta – on ka see talutav.

Kardame vaktsiini, aga ei  karda läbipõdemist? Raske haiguse järgne pikk taastumine ei pruugi alati endise elukvaliteedini viia, ka näiteks  palju räägitud viljatuse teke pärast kaitsesüsti saamist teaduslikku kinnitust ei leidnud, küll aga haiguse põdemisjärgselt.

Vaktsineerides kaitsed  ennast ja hoiad teisi. See hoidmise ja hoolimise teema on mulle meedikuna eriti lähedane. Praegune keeruline aeg nõuab  personalilt enneolematut pingutust toimetulekuks lisandunud ülesannetega. Plaaniline  töö haiglates on peatatud. Me  ei saa suunata oma raskeid  kroonilisi haigeid uuringutele ja ravile statsionaari, sinna saavad vaid erakorralised haiged kiirabi korras. Meie koormus nende haigete jälgimisel ja ravil suureneb pidevalt. Antud ajahetkel on vaktsineerimine  ainus teaduspõhine võimalus  pandeemia  ohjeldamiseks.

Aidake meil aidata!

 

Kuidas aega broneerida?

Vaktsineerimiseks palume aja broneerida telefonil 482 2232,  eelistatult õhtupoolsel ajal, liin on siis vähem koormatud

Vaktsineerimise aja saab broneerida ka üleriigilises digiregistratuuris, meil on avatud ajad laupäevaks,
27. novembriks 2021. Lisaaegade  avamisest leiate info kodulehelt www. perearstid.ee.

 

Kes saavad vaktsineerida?

Ootame vaktsineerima kõiki Eesti elanikke alates 12. eluaastast. Vaktsineerimine lükatakse ajutiselt edasi, kui sul on parajasti kõrge palavik, põed hetkel COVID-19 haigust või oled olnud lähikontaktne.

●       COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga 6. kuul pärast tervenemist ning seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpetatuks. Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, on soovituslik vaktsineerida vaid ühe doosiga pikaajalise kaitse tagamiseks. Läbipõdenutele ei ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sel juhul olla vaktsiini reaktogeensus kõrgem ja esineda rohkem kõrvaltoimeid. Kui teine doos on siiski väga vajalik (näiteks reisimiseks riiki, kus ei tunnistata ühe doosiga vaktsineerimist), siis võib teha ka teise doosi.

●       Astra-Zeneca  Vaxzevria kaitsesüsti  saanuid  vaktsineerime  tõhustusdoosiga alates 5. kuust pärast viimase süsti saamist, Jannseniga  vaktsineerituid samuti  5. kuust kaitsesüsti saamise päevast.

●       Pakume nii esmaseks vaktsineerimiseks kui ka tõhustusdoosideks Pfizeri  Covid-19 vaktsiini Comirnaty    või  Moderna Covid-19 vaktsiini  Spikevax.

●       Kõigil on võimalus  saada samaaegselt ka gripi-vaktsiini. Üle 65-aastastele on  gripivaktsiin tasuta.

 

Perearst Marika Hiiemaa

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Perearstikeskus liitus eelvisiidi projektiga

2.12.21

Mõni aeg tagasi Oru tänava  perearstikeskust külastanud patsiendid  pidid lisatööna täitma küsimustiku perearstide-õdede ning teenuste kättesaadavuse kohta. Miks?

 

Märjamaa Perearstikeskus OÜ liitus juunis eelvisiidi  projektiga, mis käivitub 1. jaanuarist 2022. Mainitud ankeet  aitab kaardistada hetkeolukorda.

Projekti rahastab Eesti Haigekassa, põhiroll on Terviseagentuur OÜ-l eesotsas Madis Tiigiga, projekti juht on Mall Maasik Talltechist. Projektiga on liitunud praksised Tallinnast, Keilast, Laagrist, Vändrast jm.

 

Mis seisus me praegu  oleme, milleks meile eelvisiit?

Meie keskus on mitut moodi püüdnud hõlbustada kättesaadavust: on lauatelefon, otseühendus üle kodulehe, e-perearstikeskuse liides, SMS-i saatmise võimalus, e-mailid, perearsti nõuandetelefon.  Kõik peaks nagu ladusalt sujuma, kuid patsiendid, kes keskust kätte ei saa, on jätkuvalt  rahulolematud: „Me ei saa teid  kätte, teil on telefon kogu  aeg  kinni."

Oleme viimasel aastal proovinud mitmeid lahendusi: palkasime tööle administraatori, et lühendada esmakontakti kestust, üks pereõde  tegeleb 8 tundi päevas ainult  telefonile vastamisega, esmaspäevaks panime pooleks päevaks juurde teisegi, perearstid  püüavad vastuvõttude vahel vastata meilidele ja SMS-idele.

Probleemiks on kohese tagasiside puudumine: patsient ei tea, kas tema sõnum jõudis kohale ja millal sellele reageeritakse. Väga sageli kasutab  patsient seetõttu mitut sidekanalit oma teate või soovi edastamiseks, sageli satub  administraator või pereõde piksevarda rolli.

Projektis osalemiseks vahetasime välja oma senise  programmi ning liitusime  digiregistratuuriga. Alates 1. jaanuarist 2022 on patsientidel peale  elvisiidi teekonna läbimist võimalik endale ise  perearstikeskusesse vastuvõtuaega broneerida.

 

Mis  on eelvisiit?

Eelvisiit on kaugteenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsessi ja loob tervikliku ja kättesaadava esmatasandi teenuse.

Teenus algab patsiendi poolt probleemi kirjeldamisega (tervisepilet), millele leitakse perearstikeskuses kõige sobivam raviteekond. Teenus on kättesaadav 24/7, selle keskne osa on triaažimoodul selveanamneesi, sümptomiküsimustiku ning terviseanalüütiku töölauaga, mis võimaldab anda patsiendile kiiresti tagasisidet tema probleemile ja määrata järgneva teenuse kiireloomulisus, see ei sõltu telefoni teel ühenduse saamisest.

Patsient saab esimese tagasisidena teate, et tema probleem on kätte saadud ja sellega tegeletakse, ning teadmise, mis aja jooksul temaga ühendust võetakse.

Lahendus võimaldab teha broneeringuid erinevatele teenustele lähtuvalt triaaži kategooriast (perearst, eriarst, psühholoog jne) ning läbi viia videovastuvõtte, tellida retsepte jms.

 

Kuidas valmistume pilootprojektiks?

Esimene patsientide küsitlus lõppes 12.11.2021, ankeedid edastame projektijuhile. Järgmisel nädalal algab töötajate rahuloluküsitlus. Koondame oktoobrikuu pöördumiste  statistika, seda vajame järgmisel aastal  võrdlusandmiku  koostamiseks. Detsembrikuus  on koolituspäev perearstikeskuses. Keskus saab juurde  tervishoiuanalüütiku töökoha. See vajab komplekteerimist.

 

 

Marika Hiiemaa

Toimetaja: TIINA GILL