Maarjaristi II klass - teenete hõberist

27.02.23

Ly-Virve Tammel         
2007 Hõberisti kavaler Ly-Virve Tammel (19.08.1931-20.07.2008)
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 5000 krooni anti Ly-Virve Tammelile rahvusliku tantsukultuuri, samuti laulua- ja teatrikultuuri arendamise ning Märjamaa piirkonna aja- ja kultuuriloo uurimise eest:
   

     
2007 Hõberisti kavaler Robert Kasemägi (21.05.1919-30.04.2015)
Maarjaristi Ii klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Robert Kasemägile puhkpillimuusika õpetamise ja Märjamaa puhkpilliorkestri tegevuse arendamise eest.

 

           2008 Hõberisti kavaler Toomas Kokk 
Maarjaristi Ii klassi hõberist ja koos sellega preemia 5000 krooni anti Toomas Kokale aktiivse osalemise eest ühiskondlikus elus, meditsiiniajaloo uurimise ning Märjamaa rahva aastakümnetepikkuse meditsiinilise teenindamise eest.
Foto: Riho Vjatkin        

 


2008 Hõberisti kavaler Hanno Schotter
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 5000 krooni anti Hanno Schotterile aktiivse kaasaaitamise eest Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele.
Foto: Riho Vjatkin

 

         2008 Hõberisti kavaler Vaike Vaide
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 5000 krooni anti Vaike Vaidele Märjamaa koorilaulutraditsioonide aastakümnetepikkuse edendamise ning laulukultuuri säilitamise eest.
Foto: Riho Vjatkin     

 

 Ülo Kaasik
2009 Hõberisti kavaler Ülo Kaasik (02.11.1937-27.05.2010)
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega 10 000 krooni anti Ülo Kaasikule Märjamaa piirkonna kaubanduse arendamise ning ühiskodnlikult aktiivse tegevuse eest.

 

       
2009 Hõberisti kavaler Harri Koiduste
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 10 000 krooni anti Harri Koidustele panuse eest Märjamaa valla spordielu arendamisel ning noorte eluhoiakute kujundamisel.         

 

 

   
2009 Hõberisti kavaler Jüri Kusmin (20.10.1946-20.03.2019)
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 10 000 krooni anti Jüri Kusminile sihikindla ja pühendunud töö eest Sillaotsa Talumuuseumi ja kohaliku kultuurielu arendamisel, koduloo ja küla kui elukeskkonna väärtustamisel.

 

                 2010 Hõberisti kavaler Tiiu Nüüd
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 10 000 krooni anti Tiiu Nüüdile pikaajalise ja pühendunud pedagoogilise töö eest.
Foto: Riho Vjatkin

 
2011 Hõberisti kavaler Helju Unga (27.11.1934-22.05.2019)
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Helju Ungale, innustavale, kohaliku kogukonna ühtsustunnet toetavale märjamaalasele, kes on olnud aktiivselt tegev Märjamaa sotsiaalabikeskuse rajamisel ning kes tunatoimkonna liikmena on aidanud talletada paikkonna kodulugu.
Foto: Riho Vjatkin

 

 2011 Hõberisti kavaler Hans Veimann
Maarjaristi Ii klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Hans Veimannile, üle 40-aastase pühendunud ja suure südamega tehtud töö eest Märjamaa kinos.
Foto: Riho Vjatkin                 

 

 
2011 Hõberisti kavaler Linda Rehe (02.06.1927-26.12.2012)
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Linda Rehele, Valgu piirkonna koduloo talletajale ning kohaliku kultuurielu eestvedajale.
Foto: Riho Vjatkin

 

2013 Hõberisti kavaler Maie Kusmin
Maarjaristi Ii klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Maie Kusminile, esivanemate vaimuvara hoidjale ja edasiandjale, Sillaotsa talumuuseumi kauasele perenaisele, kes on teinud alati palju rohkem, kui tema töö on teda kohustanud.     
Foto: Riho Vjatkin        

 


2013 Hõberisti kavaler Agu Raadik
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Agu Raadikule, kauaaegsele külavanemate kogu esimehele, Märjamaa valla külade ühistegevuse ja külade ühenduse mõtte algatajale ning elluviijale.
Foto: Riho Vjatkin

 

2013 Hõberisti kavaler Eevi Jaago
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Eevi Jaagole, rahvatantsupedagoogile ja kooliõpetajale, Märjamaa valla kultuurielu silmapaistvale edendajale, kelle perest on sirgunud suur hulk musikaalseid järeltulijaid.
                         Foto: Riho Vjatkin                               

 

 
2013 Hõberisti kavaler Elju Riismaa (19.09.1939-22.12.2020)
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Elju Riismaale, elupõlisele Märjamaa haigla meedikule, kelle oskuste, tähelepanu ja hoole all on enam kui 55 aasta jooksul tervise tagasi saanud mitu põlvkonda patsiente.
Foto: Riho Vjatkin

 

2014 Hõberisti kavaler Tiina Kokemägi
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Tiina Kokemägile, Märjamaa sotsiaalkeskuse juhatajale ja hinnatud eakate inimeste koolitajale, inimlikule ning armastatud rahvatantsuõpetajale, kes on oluliselt arendanud valla majanduselu ning toetanud järjepidevalt kohalikke sündmusi.
Foto: Riho Vjatkin

 

     
2015 Hõberisti kavaler Koit Kuus
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 Koit Kuusile, ettevõtjale, kes on järjepidevalt andnud tööd valla inimestele, kes läbi oma ettevõtte on toetanud mitmesuguseid kohalikke tegemisi ning kes on olnud kohaliku omavalitsuse volikogu paljudes koosseisudes panustades sellega oma aega ja teadmisi kohaliku elu arengusse.
Koit Kuus annetas oma preemia Märjamaa noortekeskusele ürituste korraldamiseks lastele ja noortele.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2016 Hõberisti kavaler Darja Lehtsalu
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Darja Lehtsalule, Märjamaa gümnaasiumi õpetajale, Raplamaa tuntud, tunnustatud ja armastatud rahvatantsujuhile.
Foto: Riho Vjatkin          

 

 


2017 Hõberisti kavaler Eero Plamus
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Eero Plamusele, pikaaegsele Märjamaa alevi- ja vallavanemale, kunagisele Valgu kooli direktorile, kes on andnud märkimisväärse panuse Märjamaa valla arengusse.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2017 Hõberisti kavaler Kalle Kollin
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Kalle Kollinile, korvpallitreenerile, kelle aastatepikkune treeneritöö on toonud tuntust Märjamaa vallale ja tema korvapllipoistele.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2018 Hõberisti kavaler Eve Burmeister
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Eve Burmeisterile, loovale, innovaatilisele ja õpilasi innustavale klassiõpetajele, käsitöötegijale ja lõõtspillimängijale.
Foto: Anne Aaspõllu

 

 


2018 Hõberisti kavaler Taimi Kamarik
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Taimi Kamarikule, õendusjuhile ja füsioterapeudile, kes innustab oma tegevusega ja isikuomadustega Märjamaa haigla kollektiivi.
Foto: Anne Aaspõllu
2019 Hõberisti kavaler Rein Unga
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Rein Ungale, Märjamaa alevi olulistesse spordi- ja sotsiaalobjektide, sealhulgas Märjamaa muusika- ja kunstikooli tänase hoone, valmimisse panustajale.
Foto: Taimo Lehtsalu
2020 Hõberisti kavaler Ants Riismaa
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Ants Riismaale, Valgu koolijuhile, kes on andnud märkimisväärse panuse valgu kooli ja seeläbi ka valgu kogukonna säilimisse ja arengusse.
Foto: Taimo Lehtsalu2020 Hõberisti kavaler Karin Andesalu
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Karin Andesalule, Märjamaa tunnustatud tantsuõpetajale, kes on südame ja armastusega panustanud noorte inimeste kujunemisse ning Märjamaa piirkonna ja kogu Eesti rahvatantsu arengusse.
Foto: Taimo Lehtsalu2020 Hõberisti kavaler Reet Saar
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Reet Saarele, pikaaegsele Märjamaa Nädalalehe positiivse sõnaga toimetajale ja ajakirjanikule, kohaliku mälu talletajale.
Foto: Taimo Lehtsalu2021 Hõberisti kavaler Raivo Heinaru
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Raivo Heinarule, nõudlikule koolmeistrile, kelle aastakümnete pikkune töö haridus- ja spordimaastikul on toonud tuntust Märjamaa gümnaasiumile ja vallale, arendanud valla haridus- ja spordielu ning hoolitsenud noorte inimeste tervise eest.
Foto: Taimo Lehtsalu


2021 Hõberisti kavaler Taimi Kingisepp
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Taimi Kingisepale, kodukoha haridus- ja kultuurielu edendajale, pärandkultuuri kandjale.
Foto: Taimo Lehtsalu

 


2022 Hõberisti kavaler Margus Jehe
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Margus Jehele, maapiirkonna ettevõtluse edendajale ja kohaliku elu hoidjale, omavalitsustegelasele.
Foto: Taimo Lehtsalu


 

2023 Hõberisti kavaler Krista Tõldmaker
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Krista Tõldmakerile, Vigala pärimuskultuuri hoidjale, kelle tegude tulemusena on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav.2023 Hõberisti kavaler Marja Kolumbus
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot anti Marja Kolumbusele, enam kui pool sajandit meditsiinitöötajana tegutsenud, kaasinimeste aitamisele ja teenimisele pühendunud inimesele.
Foto: Taimo Lehtsalu

Toimetaja: TIINA GILL