Lastekaitsetöö

2.09.22

Lastekaitsetöö eesmärgiks on laste heaolu ja turvalisuse tagamine. Lapse loomulikuks arengu ja kasvukeskkonnaks on perekond ja igal vanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada lapse õigused ja heaolu. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule.

Lastekaitsetööd korraldavad kaks lastekaitsespetsialisti Maiken Kask ja Angelica Heinmaa, kelle tööülesanded on järgmised:

  • töö puuetega ja erivajadusega lastega ja peredega,
  • töö koolikohustuse mittetäitjatega ja
  • alaealiste õigusrikkujatega,
  • peretöö koordineerimine,
  • juhtumitöö,
  • sotsiaalnõustamine.

 

Igal isikul, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada!

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ega heaolu. Abivajavast lapsest teatada valla lastekaitsespetsialistidele tel 5912 4683, maiken.kask@marjamaa.ee või  5854 0242, angelica.heinmaa@marjamaa.ee või lasteabitelefonile 11 6111.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Viivitamatult teatada hädaabitelefonile 112.

 

Sotsiaalkindlustusameti Ööpäevaringne valvetelefon on 5919 5718.

Toimetaja: TIINA GILL
29.04.20
Toimetaja: TIINA GILL