Valla valimiskomisjoni otsused

9.11.21

Valimiskomisjoni otsus nr 4 (volikogu liikmete registreerimine)
Valimiskomisjoni otsus nr 5 (volikogu asendusliikmete registreerimine)
Valimiskomisjoni otsus nr 6 (lisamandaatide registreerimine)

Siin lehel avaldame valimiskomisjoni olulisemad otsused. Kõik valimiskomisjoni otsused (s.h ka varasemad) on kättesaadavad valla avalikus dokumendiregistris.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa Vallavolikogu valimised 2021

13.10.21

SISUKORD

Valimiskomisjoni koosseis
Valimiskomisjoni tööaeg ja asukoht
Valimisjaoskonnad
Valimistoimingud ja tähtajad

Sõnumid valijale
Riigi valimisteenistus
Kandidaatide koondnimekiri
Valimiskomisjoni otsused

 

VALIMISKOMISJONI KOOSSEIS JA ASUKOHT

 

Valimiskomisjoni koosseis ja asukoht
Märjamaa Valla Valimiskomisjon on tegutseb koosseisus:
esimees Maigi Linna;
liikmed: Einar Klaos, Janika Liländer, Fredy Bogomolov, Maiu Haljas.
asendusliikmed: Mirjam Aasma, Evi Rooda.
(Moodustatud Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 266)

Valimiskomisjoni esimehe M. Linna kontaktid: tel 5349 7599; e-post maigi.linna@marjamaa.ee

Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 267  määrati Märjamaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21

Tagasi üles

 

VALIMISKOMISJONI TÖÖAEG


Valimiskomisjoni tööaeg ja asukoht

 • 18. august –15. september 2021
  esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti, reedeti 10.30-12.00
  kolmapäeviti 14.00–16.00
 • 07. septembril 14.00–18.00 (NB! kell 18.00 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine);
 • 09. septembril 14.00-18.00 (kell 18.00 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides).
 • 10. septembril (reedel) algusega kell 12 valimiskomisjoni koosolek kandidaatide registreerimiseks ja numbrite andmise järjekorra määramiseks erakondade ja valmisliitude ning üksikkandidaatide vahel liisu heitmisega.
 Valla valimiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist 18. oktoobril (esmaspäeval) kell 10.00 Märjamaa rahvamaja (Sauna 2, Märjamaa alev) õppeklassis. 

Valimiskomisjon asub Märjamaa vallamaja ruumis nr 5 aadressil Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald. (Märjamaa Vallavalitsuse 110.08.2021 määrus nr 2-1.1/353)

Tagasi üles

 

VALIMISJAOSKONNAD


Valimisjaoskonnad

Märjamaa Vallavalitsuse 11.08.2021 määrus "Valimisjaoskondade moodustamine".

 

* sinisega on märgitud hääletuspäevad jaoskondades
* 11.-14.10 saavad jaoskonnas nr 1 hääletada ka väljaspool Märjamaa valda elavad inimesed
* kõik valimisjaoskonnad korraldavad 15.-17.10 kodushääletamist (taotlusi selleks võetakse vastu R ja L kell 12-20 ning P kell 9-14)

Tagasi üles


VALIMISTOIMINGUD JA TÄHTAJAD

 

Valimistoimingud ja tähtajad

Tagasi üles  

 

SÕNUMID VALIJALE

 

 

 Sõnumid VALIJALE

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Tagasi üles

 

RIIGI VALIMISTEENISTUS

 

Tagasi üles

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimistel osalevate kandidaatide koondnimekiri

10.09.21

Kandidaadid on registreeritud ning liisuheitmise tulemusena on kõik saanud endale ka kandidaadi numbri. 

 

Kokku on registreeritud 67 kandidaati. Märjamaa Vallavolikogus on 21 kohta. Ühele kohale kandideerib 3 inimest (täpsemalt 3,19 inimest/kohale).

Valimistel osalevate kandidaatide KOONDNIMEKIRI.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimiskomisjoni otsused

2.09.21

 

Valimiskomisjoni otsused

 

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER