Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

17.05.22
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Kunsu külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Mäe (katastritunnus 50403:002:0120).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 14,75 ha (katastriüksuse pindala on 26,07 ha). Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 24 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 7 m. Uuritavaks maavaraks on täiteliiv, ehitusliiv, täitekruus ja ehituskruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 37 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitusehitus või täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603) või mõnes muus lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=77913

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1921001
Toimetaja: TIINA GILL

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

25.11.21
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Otike (registrikood: 10398357) (aadress Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Pärnu mnt 80, 78304) esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks (Eesti Vabariigi territooriumil asuvatel ehitus- ja lammutusobjektidel tekkivate jäätmete ringlussevõtuks – täitematerjali tootmiseks (R5m)). Kuivõrd ettevõttel puudub püsiv tegevuskoht, edastame keskkonnaloa taotluse arvamuse avaldamiseks ettevõtte asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=17470&application_id=1008673

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Järva maakond, Türi vald, Türi linn, F.J.Wiedemanni 13, 72214. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1851447
Toimetaja: TIINA GILL

Pallika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

15.11.21
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83-806, 10115) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Pallika uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Pallika külas katastriüksusel Märjamaa metskond 67 (katastritunnus 88402:002:0500). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 18,36 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 26 uuringukaeveõõnt ja kuni 26 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 270 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1821752
Toimetaja: TIINA GILL

Konuvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

15.11.21
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83-806, 10115) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Konuvere uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Konuvere külas katastriüksusel Märjamaa metskond 48 (katastritunnus 50402:007:0112). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 22,01 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 35 uuringukaeveõõnt ja kuni 35 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 550 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1821743
Toimetaja: TIINA GILL

Päärdu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

15.11.21
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83-806, 10115) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Päärdu uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Päärdu külas katastriüksusel Velise metskond 32 (katastritunnus 88402:001:0770). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,82 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 575 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1821737
Toimetaja: TIINA GILL

Käbiküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

15.11.21
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83-806, 10115) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Käbiküla uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Käbiküla külas katastriüksusel Vardi metskond 8 (katastritunnus 50401:001:0028). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11,06 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 5 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 55 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1821731
Toimetaja: TIINA GILL

Orava V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

3.06.21

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Laaseri Puit (registrikood: 10948289) (aadress Rapla maakond, Märjamaa vald, Varbola küla, Joosepi, 78203) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse võeti menetlusse. Orava V uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Ülejõe külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Pantma (katastritunnus 50401:006:0110).

Teade on kättesaadav siit : https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1763569

Toimetaja: TIINA GILL