Keskkonnaamet on võtnud menetlusse M8 Invest OÜ poolt esitatud keskkonnaloa taotluse

4.01.22

Teatame,  Keskkonnaamet on  võtnud  menetlusse  M8  Invest  OÜ  (registrikood  14488949,  aadress  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Uus tn 61-31, 50606) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb  keskkonnaluba  jäätmete  taaskasutamiseks  ja  tema  käitluskoht  asub  aadressil  Rapla maakond,  Märjamaa  vald,  Männiku  küla,  Kohatu  farm  (katastritunnus  42702:001:0008). Ettevõte  plaanib  käitluskohas  ladustada  töödeldud  reoveesetet,  et  seda  edaspidi  kasutada põldude  mullaviljakuse  parandamiseks.  Üheaegselt  plaanitakse  ladustada  kuni  1000  tonni reoveesetet ning reoveesette maksimaalne ladustamise aeg on kuni 3 kuud.

Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saate  tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-117872.

Toimetaja: TIINA GILL

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

25.08.20
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RAGN-SELLS AS (äriregistri  kood 10306958,  aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415) esitatud keskkonnaloa taotluse jäätmete taaskasutamiseks. Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 05.08.2020 nr DM-110445-3. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §  41  lg  1  p-le  3  ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2  jäätmete taaskasutamiseks (tavajäätmete taaskasutamiseks  saastunud pinnase puhastamisel (R5o), jäätmete taaskasutamisele eelnevaks bioloogiliseks  töötlemiseks (R12o) ning jäätmete sortimiseks (R12s)) ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3 ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (ohtlike jäätmete taaskasutamiseks saastunud pinnase  puhastamisel (R5o), jäätmete sortimiseks R12s)) Märjamaa reoveepuhasti kompostimisplatsil aadressil  Rapla maakond, Märjamaa vald, Sõtke küla, Veepuhastusjaama (50402:004:0370). Keskkonnaluba taotletakse tähtajalisena kuni 15.09.2025.
 
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Toimetaja: TIINA GILL