18.10.21
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

8.04.22

Märjamaa valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 1.–30. november 2021. Tähtaegselt esitati seitse ettepanekut, neist neli vastasid esitatud nõuetele ja suunati rahvahääletusele. Rahvahääletus toimus 28. veebruarist kuni 18. märtsini 2022. Hääletada oli võimalik elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja isiklikult Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 28.02.2022.  Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletajaid oli kokku 373, neist 322 isikut hääletas elektrooniliselt ja 51 paberkandjal. Märjamaa valla elanikest käis ~5,8% hääleõiguslikest isikutest hääletamas. 

Märjamaa vallavalitsus kinnitas 06.04.2022 rahvahääletuse hääletamistulemuste paremusjärjestuse:

 

1.

Discgolfi park Märjamaa Gümnaasiumi vahetus läheduses

190 häält

2.

Laste mänguväljak Varbola keskusesse

76  häält

3.

Joosva allika vaatamisväärsuseks kujundamine

54  häält

4.

Terves kehas terve vaim (jõulinnak Teenuse keskusesse)

53  häält

 

2022.aastal kuulub realiseerimisele ettepanek „Discgolfi park Märjamaa Gümnaasiumi vahetus läheduses".

 

MÄRJAMAA VALD TÄNAB KÕIKI KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE
ESITAJAID JA HÄÄLETAJAID!

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2022 rahvahääletus algab esmaspäeval

23.02.22

Märjamaa valla kaasava eelarve 2022 rahvahääletus algab 28. veebruaril ja lõpeb 18. märtsil.

HÄÄLETADA SAAB SIIN

Märjamaa vallavalitsus suunas 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusele järgmised ettepanekud:

1. Discgolfi park Märjamaa Gümnaasiumi vahetus läheduses
Eeldatav maksumus: 20 000 €
Ettepaneku esitaja: Janar Eier
Eesmärgiks on rajada Märjamaa Gümnaasiumi vahetus lähedusse discgolfi park tervislikuks ja aktiivseks vabaaja veetmise võimaluseks, mille kaudu on võimalik kasutajate nii füüsilist kui ka vaimse tervist parendada.

 
2. Joosva allika vaatamisväärsuseks kujundamine
Eeldatav maksumus: 20 000 €
Ettepaneku esitaja: Anne Raag
Eesmärgiks on Märjamaa-Konuvere tee ääres oleva Joosva allikas-arteesiakaevu maaüksuse kujundamine vaatamisväärsuseks.


 

3. Laste mänguväljak Varbola keskusesse
Eeldatav maksumus: 20 000 €
Ettepaneku esitaja: Pirjo Laanesaar
Eesmärgiks on rajada Varbola keskusesse kaasaegsete lahendustega laste mänguväljak, mis arendaks laste koostööoskusi ja nutikust ning annaks võimaluse vabaaega mõnusalt õues sisustada.

 
4. Terves kehas terve vaim (jõulinnak Teenuse keskusesse)
Eeldatav maksumus: 20 000 €
Ettepaneku esitaja: Helle Rehepapp
Eesmärgiks on rajada Teenuse keskusesse välijõulinnak liikumisharrastuste süvendamiseks ning tervislike eluviiside propageerimiseks kogukonnas.

 


Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 28.02.2022. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Hääletada saab kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2022 ettepanekute rahvahääletus toimub 28. veebruarist - 18. märtsini 2022

9.02.22

Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2022 sai ettepanekuid esitada 1.-30 november 2021, tähtaegselt esitati seitse ettepanekut. Kaasava eelarve ajutine komisjon viis läbi ettepanekute analüüsi ja sõelumise, mille käigus kontrolliti ettepanekute vastavust kaasava eelarve menetlemise korras esitatud nõuetele. Komisjoni hinnangul vastavad nõuetele neli esitatud ideed ning komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku suunata rahvahääletusele neli alljärgnevat ideed:

 1. Discgolfi park Märjamaa Gümnaasiumi vahetus läheduses
 2. Joosva allika vaatamisväärsuseks kujundamine
 3. Laste mänguväljak Varbola keskusesse
 4. Terves kehas terve vaim (jõulinnak Teenuse keskusesse)

 

Komisjon tegi ettepanku rahvahääletusel mitte suunata alljärgnevad ettepanekud:

 1. Tänavavalgustuse parendamine Märjamaa alevi peatänava ääres

Põhjendus: Transpordiameti tellimusel koostatakse Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 0,08-2,47 (Märjamaa alevis Pärnu maantee lõik) rekonstrueerimise projekti, millega seoses planeeritakse uuendada ka peatänava äärne tänavavalgustus, s.t ettepanek lahendatakse kaasava eelarve väliselt.

 1. Tänavavalgustuse rajamine Uuemõisa parki

Põhjendus: Uuemõisa park on kehtiva üldplaneeringu järgi pargi, metsa või haljasala maa ning osaliselt puhkerajatiste maa. Pargi kujundamiseks on mõistlik eelnevalt koostada kujundusprojekti, mis hõlmab ka tänavavalgustuse osa. Projekti koostamine koos avaliku arutelu ning projekti järgsete töödega ei ole kaasava eelarve nõuetega kooskõlas, s.t ideed ei ole võimalik teostada 2022. aasta jooksul. Enne planeeringu koostamist ei ole suuremad investeeringud otstarbekad.

 1. Ujumiskoha rajamine Märjamaa südamesse

Põhjendus: Pakutud lahenduse elluviimiseks on vaja eelnevalt teostada põhjalikumad uuringud, sh vajadusel hinnata keskkonnamõjusid ning tellida projekteerimine, teostatavaid töid ei ole võimalik ühe aastaga ellu viia. Lisaks toob ujumiskoha rajamine kaasa iga-aastased hoolduskulud, nt puhastamine, veeproovide võtmine ning tagada tuleb suplusveele ja suplusrannale kehtestatud nõuded, mis on täiendavateks kuludeks.  Antud idee ei sobi nii rahaliselt kui ka ajaliselt ettenähtud nõuetega, s.t ei ole 20 000 euroga tehtav 2022. aasta jooksul ning toob kaasa järgnevate aastate eelarvesse ebamõistlikke kulusid.

 

Märjamaa vallavalitsus suunas rahvahääletusele järgmised ettepanekud:

 1. Discgolfi park Märjamaa Gümnaasiumi vahetus läheduses

Eesmärgiks on rajada Märjamaa Gümnaasiumi vahetusse lähedusse discgolfi park tervislikuks ja aktiivseks vabaaja veetmise võimaluseks, mille kaudu on võimalik kasutajate nii füüsilist kui ka vaimse tervist parendada.

 1. Joosva allika vaatamisväärsuseks kujundamine

Eesmärgiks on Märjamaa-Konuvere tee ääres oleva Joosva arteesiakaevu maaüksuse kujundamine vaatamisväärsuseks.

 1. Laste mänguväljak Varbola keskusesse

Eesmärgiks on rajada Varbola keskusesse kaasaegsete lahendustega laste mänguväljak, mis arendaks laste koostööoskusi ja nutikust ning annaks võimaluse vabaaega mõnusalt õues sisustada.

 1. Terves kehas terve vaim (jõulinnak Teenuse keskusesse)

Eesmärgiks on rajada Teenuse keskusesse välijõulinnak liikumisharrastuste süvendamiseks ning tervislike eluviiside propageerimiseks kogukonnas.

 

Kaasava eelarve 2022 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 22.02.2022 kl 17.00 Märjamaa vallavalitsuses (Märjamaa alev, Tehnika tn 11).

Märjamaa valla kaasava eelarve 2022 rahvahääletus toimub 28. veebruarist kuni 18. märtsini 2021. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 28.02.2021. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Hääletada saab kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

HEA TAVA

KAASAVA EELARVE KOMISJONI PROTOKOLL 02.02.2022

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa kaasavasse eelarvesse laekus 7 ettepanekut

20.01.22

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarveprotsessi, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest.

Eelmise aasta novembrikuus sai iga Märjamaa valla elanik esitada oma idee Märjamaa kaasavasse eelarvesse. Kokku esitati 7 ettepanekut, kuidas kasutada valla 2022. aasta eelarves 20 000 eurot.

Esitatud ettepanekud:

 • Discgolfi park Märjamaa Gümnaasiumi vahetus lähedusse
 • Joosva allika vaatamisväärsuseks kujundamine
 • Laste mänguväljak Varbola keskusesse
 • Terves kehas terve vaim (jõulinnak Teenuse keskusesse)
 • Tänavavalgustuse parendamine Märjamaa alevi peatänava ääres
 • Tänavavalgustuse rajamine Uuemõisa parki
 • Ujumiskoht Märjamaa südamesse

Hetkel teostatakse ettepanekute nõuetele vastavuse kontrolli. Nõuetekohased ideed suunatakse rahvahääletusele, mis planeeritakse läbi viia 2022 veebruar-märts. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Märjamaa valla  elanik, kes saab anda hääl ühe endale meelepärase idee poolt.

Toimetaja: TIINA GILL

Ootame kaasava eelarve ettepanekuid

1.11.21

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasavasse eelarvesse ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2021.

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, millest Märjamaa valla elanikud puudust tunnevad, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2022. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarveprotsessi, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest ja vajadustest.

Kaasava eelarve objektiks peab olema Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga aadressile Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev.

Pärast ideekorje lõppu analüüsib ja hindab kõiki laekunud ideid Märjamaa vallavalitsus. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletust toimub avalik ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt kas elektrooniseliselt või paberkandjal Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Oma häält saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

KAASAVA EELARVE 2022 ETTEPANEKU ESITAMISE VORM

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2022 ideekorje

18.10.21

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarvekulgu, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest ja vajadustest.

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2022. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2021.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille teostamine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve suuruseks on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev. Ettepanekute esitamise vorm on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel kaasava eelarve rubriigis.

Pärast ideekorje lõppu analüüsib ja hindab kõiki laekunud ideid Märjamaa vallavalitsus. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletust toimub avalik ettepanekute tutvustamise infopäev, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt elektrooniliselt või paberkandjal Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Oma häält saab muuta kuni hääletamise lõppemise lõpuni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Teostamisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

KAASAVA EELARVE 2022 ETTEPANEKU ESITAMISE VORM

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

Toimetaja: TIINA GILL