Märjamaa valla 2019. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

18.04.19

Märjamaa valla Kaasavasse eelarvesse 2019 sai ettepanekuid esitada 01.–30. november 2018 a. Märjamaa Vallavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 2-1.1/158  suunati rahvahääletusele 4 ettepanekut.

Rahvahääletus toimus 18. märtsist 2019 – 04. aprillini 2019. a, hääletada oli võimalik elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja isiklikult Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri andmetel 27.02.2019 seisuga Märjamaa vallas. Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Infosüsteemis VOLIS hääletas 741 ja isiklikult paberkandjal 275 isikut (kokku oli 1016 hääletajat). Kehtivaid hääletussedeleid oli kokku 1001.

 1. Vana-Vigala staadioni välijõusaal                    - 452 häält
 2. Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis          - 422 häält
 3. Kivi-Vigala staadionil asuvate erinevate
  spordiplatside võrkudega eraldamine                 -   96 häält
 4. Koerte jalutusväljak-treeningplats                       -   31 häält

 

Märjamaa Vallavalitsuse 17. aprilli 2019 korraldusega nr 2-1.1/263 on rahvahääletuse tulemused kinnitatud, realiseerimisele kuulub 2019. aastal ettepanek – Vana-Vigala staadioni välijõusaal.


Suured tänud kõikidele ettepanekute esitajatele ja hääletusel osalejatele!

 

Märjamaa Vallavalitsus

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2019 rahvahääletus 18. märtsist 2019 kuni 4. aprillini 2019

7.03.19

Rahvahääletus toimub elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 27.02.2019 seisuga Märjamaa vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletada saab nii elektrooniliselt kui isiklikult:

 1. Elektrooniliselt saab rahvahääletusel osaleda  infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga. MÄRJAMAA VALLA KAASAVA EELARVE 2019 OTSELINK HÄÄLETAMISEKS
 2. Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa Valla Raamatukogus ja haruraamatukogudes Haimres, Lauknal, Sipas, Teenusel, Valgus, Varbolas, Vana-Vigalas ja Kivi-Vigalas. Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

Hääletusel osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

 

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee   

Toimetaja: TIINA GILL

Rahvahääletusele on suunatud neli kaasava eelarve ettepanekut

4.03.19

Märjamaa valla Kaasavasse eelarvesse 2019 sai ettepanekuid esitada 01.-30. november 2018, tähtaegselt esitati 4 ettepanekut.

Märjamaa Vallavalitsus viis läbi ettepanekute analüüsi ja sõelumise, mille käigus kontrollis ettepanekute vastavust Märjamaa Vallavolikogu määruses 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" esitatud nõuetele. Kõik esitatud ettepanekud vastavad eelnimetatud  korrale.

Märjamaa Vallavalitsus on 27.02.2019 korraldusega nr 2-1.1/158 suunanud rahvahääletusele järgmised ettepanekud (esitamise ajalises järjekorras):

1.      Koerte jalutusväljak-treeningplats

Eesmärgiks on rajada Märjamaa alevi piirkonda koerte jalutusväljak-treeningplats.

2.      Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis   

Eesmärgiks on  rajada laste mänguväljak Märjamaa alevisse Pärna 4, Pärna 12 ja Pärna 8 vahelisele maa-alale.

3.      Vana-Vigala staadioni välijõusaal

Eesmärgiks on rajada Vana-Vigala külas asuvale Vana-Vigala staadionile välijõusaal - treeningkompleks ja korrastada olemasolev kaugushüppe kast ja kuulitõuke plats.   

4.      Kivi-Vigala staadionil asuvate erinevate spordiplatside võrkudega eraldamine

Eesmärgiks on eraldada teineteisest võrkudega Kivi-Vigala staadionil asuvad erinevad spordiplatsid.

         

Kaasava eelarve 2019 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 18. märtsil  2019  kl 18.00 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).

Kaasava eelarve 2019  rahvahääletus toimub 18. märtsist kuni 4. aprillini 2019 elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning  Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).

 

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee    

Toimetaja: TIINA GILL

Ettepanekute esitamine 01.-30. november 2018

18.10.18

Ettepanekud tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele tavapostiga aadressile: Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

Ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses.
 • Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Ettepaneku esitamise vorm

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee   

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2019 ettepanekute esitamine

12.10.18

Märjamaa Vallavolikogu määrusega 18.09.2018 nr 38 on vastu võetud kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel. Kord laieneb ka Vigala Osavalla territooriumile.

Märjamaa valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel. Kaasava eelarve objektiks on Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 20 000 eurot.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.-30. november 2018.

Ettepanekud tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada tavapostiga Tehnika 11, 78304, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

Ettepanek peab sisaldama:

 1. esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
 2. ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3. ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);
 4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5. ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
 6. teostamise eeldatavat ajakava;
 7. muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE ESITAMISE VORM

 

Toimetaja: TIINA GILL