Huvihariduse omandamisel ja huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu toetuse taotlus

17.03.23

Kirjeldus
Sõidukulu toetust makstakse, kui noore elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja huvialaga tegelemise koht on kaugemal kui kolm (3) kilomeetrit. Transporditoetus määratakse ka juhul, kui noor käib huvikoolis või huviringis teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil.

Transporditoetuse arvestuse aluseks on noore elukoha ja huvikooli või huviringi toimumiskoha vaheline kaugus arvestusega üks sõit edasi ja tagasi ühe huvitegevuse korra kohta.

Toetust makstakse kuni 50 eurot ühe noore kohta kuus arvestusega 10 senti/km kohta. Teepikkus leitakse kaardirakenduse abil mööda lühimat teed elukohast huvitegevuse või huvihariduse osutamise asukohani.

Sõidukulu toetust taotleb alaealise õpilase seaduslik esindaja või 18-19 aastane täisealine noor, kes esitab vormikohase taotluse 4 (neli) korda aastas: hiljemalt 5. aprilliks, 5. juuliks, 5. oktoobriks ja 20. detsembriks.

 

Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

ARUANDMINE PABERVORMIL

Toimetaja: TIINA GILL