Haimre-Kasti piirkonna külad

8.07.22

Haimre-Kasti piirkond hõlmab järgmisi külasid: Alaküla, Altküla, Haimre, Jaaniveski, Kasti, Kunsu, Kõrtsuotsa, Lokuta, Metsaääre, Metsküla, Moka, Mõisamaa, Nõmmeotsa, Paaduotsa, Rassiotsa, Suurküla
 

Toimetaja: TIINA GILL

Huntaugu tuulik

4.05.21


Foto: Riho Vjatkin

Huntaugu tuulik asub Paaduotsa külas. 

Pärandkultuuriobjekti andmed

 

Toimetaja: TIINA GILL

Jaaniveski sild ja vesiveski koht

14.12.20


Foto: Tiina Gill

Vana vesiveski koht ja kolmeavaline maanteesild Metskülas. Hästi on säilinud 2 kolmest (paekivist) sillasambast. Samuti raudkividest jäämurdjad. Sild 4x32 m.
Jaaniveskit on veskina mainitud Kasti mõisa kirjades 1687. a. Andmed töötamisest veel aastal 1828.

Jaaniveski sild ja vesiveski koht on pärandkultuuri objektid

Pärandkultuuriobjekti andmed

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kohaveski villatööstus ja jahuveski

14.12.20


Foto: Tiina Gill

Konuvere jõel paiknenud tuntumate vesiveskite (villa- ja jahuveski) varemed ja omaniku häärber pn pärandkultuuri objektid, mis asuvad Metsaääre külas. See on endise veskiomaniku H. Järbachi elupaik. Veskitamm on 60 m lai.

Pärandkultuuriobjekti andmed

 

Toimetaja: TIINA GILL

Nõidama nõiakivi

4.05.21

Nõidama nõiakivi asub Kõrtsuotsa külas

Pärandkultuuriobjekti andmed

Nõidama kivi asub endise Märjamaa ja Orgita mõisa piiril. Kivi maapealne kõrgus on umbes 1,5 meetrit ning läbimõõt 2 m. Kivi pinnale on raiutud mitu risti ning numbrid 1 ja 3. Muistend räägib, et selle kivi juures (või peal) haavapuu süllal olevat põletatud surmamõistetud nõid (naine). Teise variandi järgi koguni seitse nõida.

Veel 20. sajandi alguses olnud kivi läheduses heinamaa, nn Nõidamaa põllud. Vanasti olnud siin ka talu. Selle asutanud kauges minevikus orjuse või sõja ja katku eest metsa pagenud talupoeg. Nõidama nime ei ole õnnestunud leida ei kaartidel ega dokumentides. 1648. aastast pärineval Telliste mõisa kaardil on küll näidatud see kivi mõisapiiri tähisena, kuid kivi nime ei ole märgitud. Ei esine Nõidama talu ka üheski adra- ega hingerevisjonis 1687–1858. J. Jungi „Muinasteadus eestlaste maal" III osas Märjamaa kihelkonna pala nr 21 (korrespondent A. Suurkask) jutustab Orgita mõisa heinamaal asuvast Nõiamäest, kus üks suur nõid haavapuu riidal olevat ära põletatud. 1924. aastal A. Tiitsmaa märgib, et kohapeal Nõiamäge ei tunta. Kuid arvestatav on võimalus, et Nõiamägi on samastatav Nõidama kiviga. J. Jungi materjalides kas esines ebatäpsus või oli ülemöödunud sajandil kivi ümbrus rahvasuus tuntud ka mäe nime all.

(Meinhard Uustalu koostatud raamatust „Haimre-Märjamaa piirkonna minevikust")

Nõidama nõiakivi RMK loodusblogis 
 
Pildistatud 1. mail 2021. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Roogu kadakas

14.12.20


Roogu kadakas Metskülas on kantud pärandkultuuri nimekirja. Foto: Tiina Gill 

Pärandkultuuriobjekti andmed

Toimetaja: TIINA GILL

Vaigutuslank

14.12.20

Kunagine vaigutuslank Haimre nõmmes (leesikaloo alal). Rohkesti  vanade vaigukarridega mände.
Vääriselupaiga piiridega kattuv. Mullakiht õhuke, kohati puudub. Paljas paas.

Pärandkultuuriobjekti andmed

Foto: Enn Raav. Pildistatud 4.12.2012

Toimetaja: TIINA GILL