Märjamaa valla aukodanikud

13.01.23

 

Harri Jõgisalu        
2007 Aukodanik Harri Jõgisalu (24.08.1922-18.09.2014)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 10 000 krooni anti Harri Jõgisalule Märjamaa valla rahvapärandi säilitamise ja väärtustamise eest

 

Priit Rannut
2007 Aukodanik Priit Rannut (27.01.1919-12.12.2010)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 10 000 krooni anti Priit Rannutile Märjamaa inimeste vaimuliku teenimise, Märjamaa kultuuri, ajaloo ja välissuhete arendamise, sh kihelkonna ajaloolise südame - Märjamaa Maarja koguduse - tegevuse ja järjepidevuse edendamise eest. 

                            

        2008 Aukodanik Lembit Tihkan (13.10.1930-08.01.2023)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 10 000 krooni anti Lembit Tihkanile, elupõlisele metsamehele ja loodushoidjale Märjamaa valla Nurtu-Valgu-Velise piirkonna looduskaitselise ja -haridusliku tegevuse ning kodukoha kultuuri- ja loodusväärtuste hoidmise ja tutvustamise eest.
Foto: Riho Vjatkin

               

 Robert Kasemägi
2009 Aukodanik Robert Kasemägi (21.05.1919-30.04.2015)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 20 000 krooni anti Robert Kasemäele, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli loomise idee eestvedajale, kauaaegsele vaskpilliõpetajale ja noorte kasvatajale, kes innustab oma õpilasi isikliku eeskujuga.

 

  2010 Aukodanik Maiu Linnamägi
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 20 000 krooni anti Maiu Linnamäele, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli asutajale ja koolijuhile ning kohaliku muusikaelu edendajale.
Foto: Riho Vjatkin

 
2011 Aukodanik Helga Koo
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot Helga Koole, Märjamaa piirkonna raamatukogunduse edendajale, paikkonna ajaloolise mälu hoidjale ning paljude Märjamaalt võrsunud haritlaste ja kultuuriinimeste vaimsuse avardajale.
Foto: Riho Vjatkin
 


2012 Aukodanik Arvo Valton (Vallikivi)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Arvo Vallikivile (kirjanikunimega Arvo Valton), Märjamaal sündinud ja õppinud proosa- ja näitekirjanikule, luuletajale, tõlkijale, publitsistile ja stsenaristile, insenerile ja poliitikule, kes on oma kirjandusliku tegevuse, esinemiste ja kohtumistega kujundanud Märjamaa inimeste vaimsust ning sedkaudu mõjutanud Märjamaa kogukonnaelu.
Foto: Riho Vjatkin

                     

  
2013 Aukodanik Tiiu-Liia Knaps
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Tiiu-Liia Knapsile, 50 aastat Märjamaal töötanud arstile, kes on andnud olulise panuse Märjamaa haigla arenemisele ja säilimisele.
Foto: Riho Vjatkin

 


2014 Aukodanik Eha Kaljusaar
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Eha kaljusaarele, Haimre piirkonna kultuurielu kirglikule eestvedajale ja eheda maarahvamaja heale haldjale, piirkonna muuseumitoa rajajale ning Haimre piirkonna kultuuriloo talletajale.
Foto: Riho Vjatkin

 


2015 Aukodanik Kaare Tammaru
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Kaare Tammarule, kauaaegsele omavalitsustegelasele, Loodna piirkonna kultuurielu toimekale ning säravale edendajale, kogukonna kõnekale eestvedajale.
Foto: Riho Vjatkin

 

 2016 Aukodanik Marika Hiiemaa
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Marika Hiiemaale, Märjamaa piirkonna kõrgelt hinnatud perearstile, rahva tervise ja sotsiaalhoolekande valdkonna eestseisjale.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2018 Aukodanik Mare Ülemaante
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Mare Ülemaantele, Vana-Vigala raamatukogu juhatajale, kogukonna kultuuripärandi kogujale ja talletajale.
Foto: Anne Aaspõllu

 


2019 Aukodanik Mati Jets
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Mati Jetsile, koduloouurijale, Kohatu piirkonna ajaloo jäädvustajale.
Foto: Reet Saar2020 Aukodanik Lia Puhm
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Lia Puhmile, pühendunud koolmeistrile poole sajandi südame ja mõistusega tehtud töö eest. 
Foto: Taimo LehtsaluAukodanik 2021 Harri Koiduste
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Harri Koidustele, MTÜ Maadlusklubi Juhan rajajale ja pikaaegsele juhile ning Märjamaa valla spordihingele.
Foto: Taimo Lehtsalu

 


Aukodanik 2022 Enn Roosi
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Enn Roosile, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli direktorile, koduvalla arengu ja hariduselu pühendunud edendajale, maa soolale.
Foto: Taimo Lehtsalu

Toimetaja: TIINA GILL