SOTSIAALKÜSIMUSTEGA TEGELEVAD AMETNIKUD

14.02.22

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon 

e-post

Sotsiaalosakonna juhataja
(vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel)

Marge Viska

1

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist

Maiken Kask 11 5912 4683

maiken.kask@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist

Angelica Heinmaa 11 5854 0242 angelica.heinmaa@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Egela Eensalu

13

5199 5657

egela.eensalu@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego 13 5326 8175 eneli.rego@marjamaa.ee
Psühholoog
(teenindab valla koole)
Triinu Reedik 16 5886 4098 triinu.reedik@marjamaa.ee
Eripedagoog Katrin Liiva   5621 6800 katrin.liiva@marjamaa.ee
Logopeed Anu Lõõr   5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Vigala osavallas Ilme Roosi   489 4777 ilme@vigala.ee

 

Lisaks sotsiaaltöö spetsialistile on vallal palgal hooldustöötajad, kes aitavad abivajavaid peresid või eakaid (üksikvanurid, puuetega inimesed) nende igapäevaste elutegemistega toime tulla - poes käimine, arstile viimine, majanduslik nõustamine, jms. 

Toimetaja: TIINA GILL
9.09.22
Toimetaja: TIINA GILL

Mida toob kaasa 1. jaanuari tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

18.11.22

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

1. jaanuarist hakkab kehtima ka teine oluline muudatus, mis puudutab vanaduspensioniealisi. Nimelt on 2023. aastast vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu võrdne keskmise pensioniga ehk 704 eurot. See summa ei muutu pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär jätkab tööl käimist. Suurem maksuvaba tulu tähendab, et kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal üle 500 euro saavad jaanuarist kätte pisut rohkem raha. 

Maksuvaba tulu muudatus puudutab ca 283 000 pensionäri ja neid, kes on küll pensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud. Suurem tulumaksuvabastus kehtib ka neile, kes jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul. 2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud ning aasta jooksul jõuavad vanaduspensioniikka inimesed, kes on sündinud enne 1. juulit 1959. aastal. 

 

Muutused vanaduspensioniealistele

Kui inimene on vanaduspensionieas (või jõuab sinna 2023. aasta jooksul) ja saab ainult pensioni, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab tema pensionile automaatselt kuni 704 eurot maksuvaba tulu. Selleks ei ole vaja avaldust esitada ega eraldi ameti poole pöörduda.

Kui pension jääb alla 704 euro, on see uuest aastast täies ulatuses tulumaksuvaba. Kui aga pensioni suurus on näiteks 800 eurot, siis arvestatakse sellelt 704 eurot maksuvaba tulu ning ülejääva 96 euro pealt tuleb tasuda tulumaks.

Need, kes on vanaduspensionieas ja töötavad, saavad maksuvaba tulu kasutada ka oma töötasult juhul, kui nende pension on väiksem kui 704 eurot. Selleks tuleb kindlasti esitada tööandjale avaldus ning ära märkida maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja arvestab inimesele väljamakseid tehes.

Oluline on tähele panna, et alates uuest aastast ei saa vanaduspensioniealine pensionär enam ise valida, kuidas ta maksuvaba tulu kasutab. Esmalt läheb maksuvaba tulu alati maha pensionilt ja vaid ülejäänut saab kasutada muudelt tuludelt.

Kui vanaduspensioniiga on käes, aga pensioni saamine on edasi lükatud, saab kogu maksuvaba tulu kasutada korraga tööandja juures. 

Kui inimene jõuab vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul, arvestatakse talle maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni (kuni 704 euro) ulatuses juba aasta algusest, st 1. jaanuarist. Kui siis ei jääda veel pensionile, saab maksuvaba tulu täies ulatuses kasutada oma töötasult. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus. Siinkohal tuleb tähele panna, et kui ühel hetkel otsustatakse jääda pensionile, ent jätkata tööl käimist, siis tuleb oma avaldus tööandja juures ka ära muuta. 

 

Pensionär, kes pole pensionieas

Pensioni saavad ka mitmed, kes veel pole vanaduspensionieas. Neile, kes ei ole vanaduspensionieas ega jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem. Ainuke erinevus on, et 2023. aastast tõuseb kõikidel inimestel maksuvaba tulu 500 euro pealt 654 eurole. Kui mitte-vanaduspensioniealine pensionär on varasemalt sotsiaalkindlustusametile esitanud taotluse, et ta soovib pensionilt maksuvaba tulu kasutada täies ulatuses ehk kuni 500 eurot, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab selle automaatselt ümber 654 euroks. 

Tulumaksuvabastuse kohta saab uurida juurde:

  • www.sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskeskkonnas https://maasikas.emta.ee/
  • Oma pensioni brutosumma saate teada, kui logite sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valides „Minu andmed" -> „Toetused ja pensionid" -> „Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine"
Toimetaja: TIINA GILL

1. veebruarist 2022 muutus pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teostaja

2.09.22

 

Toimetaja: TIINA GILL

Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Märjamaa vallas

Üksi elava pensionäri toetusest

2.09.22

Sotsiaalkindlustusamet hakkas 2017. aastast (üks kord aastas) maksma üksi elava vanaduspensioniealise toetust. Toetuse summa on 200 eurot. Toetust ei pea ise taotlema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist.

Selleks, et saada toetust, peab inimene perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:

  • olema vanaduspensionieas;
  • elama Eestis (rahvastikuregistri andmetel) üksi;
  • talle on määratud pension ja selle igakuine netosumma on väiksem kui 1,2-kordne Eesti keskmine vanaduspension. Netosumma on pensionisumma, millest on maha võetud tulumaks.

Kui vanaduspensionär vastas kõikidele eelnimetatud tingimustele, aga talle toetust ei makstud, siis palume pöörduda oma elukoha rahvastikuregistri andmete kontrollimiseks Märjamaa Vallavalitsuse registrisekretär Mirjam Aasma poole Tehnika 11, Märjamaa alev (II korrus, tuba nr 21) või helistada telefonil 5860 2209.

Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus. Kuna rahvastikuregistrist need andmed välja ei tule, peavad inimesed endast ise sotsiaalkindlustusametile teada andma tel 661 0551 või e-posti aadressil yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee


ÜKSI ELAVA PENSIONÄRI TOETUS (SOTSIAALKINDLUSTUSAMET)

Toimetaja: TIINA GILL

Olulisi kontakte

2.09.22
OLULISI KONTAKTE VAATA SIIT
Toimetaja: TIINA GILL

Sotsiaalsete erivajadustega inimestel on võimalus tellida transporditeenust

21.11.18

Märjamaa valla sotsiaalsete erivajadustega inimestel on võimalus tellida avalike teenuste kasutamiseks sotsiaaltransporditeenust sõidu- või raamautoga.

Teenust osutatakse tasu eest. Teenuse kasutajal on võimalus taotleda Märjamaa Vallavalitsuselt kulude hüvitamiseks toetust vastavalt Märjamaa Vallavolikogu „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Märjamaa vallas" 19.01.10 määrus nr 8 ja Märjamaa Vallavalitsuse  „Märjamaa vallas makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste piirmäärad"  26.03.2013 määrus nr 4 alusel.

Teenust osutavad:

FIE Guno Peetsalu, tel 5660 1548

SA Raplamaa Haigla,  tel 489 0706, 5333 3310 (eriarsti vastuvõtt, haiglasse minek ja haiglast koju tulek)

Toimetaja: TIINA GILL