Kurisu Jaani allikas

8.07.22

Kurisu Jaani allikas on kaitstav loodusmälestis ning pärandkultuuriobjekt Rangu külas. 
Kurisu Jaani allika säng paes on kaarekujuline. Kaare otste kaugus ca 10 m. 

Keskkonnaagentuuri infoleht

Pärandkultuuriobjekti andmed 
 


Fotod: Tiina Gill. Pildistatud 4. novembril 2018.Pildistatud 15. märtsil 2020. Foto: Anne Aaspõllu

 

Toimetaja: TIINA GILL

Mustaallika allikate rühm

8.07.22
 


Mustallikas - loodusmälestis ja ohvriallikas - on suurim Üüste allikate rühmast.
Allika pikkus on 20 meetrit, laius 7-8 meetrit. Maksimaalne sügavus 1,5 meetrit. Läheduses asub 4-5 väiksemat allikat.
Allikas asub Posti talust (endine postikõrts) 200 meetrit lääne suunas ja on lihtsasti ligipääsetav.
Kultuurimälestiste riiklikus registris on see registreeritud kui arheoloogiamälestis.

Keskkonnaagentuuri infoleht

Rahvausundite ja muistendite andmebaasis on Mustallika kohta kirjas järgnevad lood:

  1. "Mustallikas olla ämbri täis kulda varjul. Korra tahtnud keegi seda kätte saada, lasknud nööri põhja, et sääl pidatud kullaämber otsa pandama. Tõmmand nööri välja ja sääl otsas olnud verine veise pää."
  2. "Enne olnud Mustallikas põhjata. Korra künnud tüdruk härgadega Kõrtsi ees, härjad hakand kiili jooksma ja jooksnud kõige adra ja tüdrukuga allikasse, kuhu nad ka kadund."
  3. "Kunagi Kõrtsus sõnikuveo ajal hakand hobune lõhkuma ja jooksnud kõige vankriga allikasse, kuhu ta ka kadund."
  4. "Korra tahtnud keegi ka katsuda, kui sügav Mustallikas on pannud paja raskuseks köie otsa ja lasknud põhja. Välja tõmmates pole pada enam otsas olnud: selle asemele olnud verine härja pää."
     


Allikast väljavoolav vesi suubub Pühajõe oja kaudu Kasari jõkke. Fotod: Tiina Gill


 


Valges lumekuues Mustallikas. Foto: Anne Aaspõllu
Pildistatud 26.10.2017

 


Peegeldus Mustallikal. Fotopäevad 2019 Märjamaa vallas. Foto: Anne AaspõlluEnne olnud Mustallikas põhjata. Korra künnud tüdruk härgadega Kõrtsi ees, härjad hakand kiili jooksma ja jooksnud kõige adra ja tüdrukuga allikasse, kuhu nad ka kadund.
Mustallikas Märjamaa valla 2020. a kalendris. Foto: Anne Aaspõllu. Joonistus: Meeli Maria Viikmaa.

Toimetaja: TIINA GILL

Neitsipere allikad

8.07.22

Neitsipere allikad asuvad Lümandu külas ja kuuluvad kaitstavate loodusobjektide alla maismaapindalaga 3,6 ha. Allikad moodustavad 20 m pikkuse ja 30 m laiuse allikaala, kust alguse saav oja suubub Lümandu ehk Konnaveski ojja.

Keskkonnaagentuuri infoleht
 


Foto: Tiina Gill

 

 


Pildistatud 29. veebruaril 2020. Fotod: Anne Aaspõllu

 


Foto: Heidy Vaarask

Pildistatud 16. jaanuaril 2021. Foto: Tiina Gill


Pildistatud 30. jaanuaril 2021. Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu allikas koos Rangu rankadega

8.07.22


Siit saab alguse Rangu allikas Põlli külas

 

Rangu allikas koos Rangu rankadega on kaitsealune objekt. Rangu karrid ehk rangad asuvad lubjakiviastangu pervel 50-100 m laiusel alal.

Karr on karstuvate kivimite pinna sisse tekkinud lahustumisuure. Nende sügavus on tavaliselt mõnest sentimeetrist kuni 2 meetrini. Enamasti on karrid tekkinud voolava vee toimel, harvem mere- või järvelainete toimel.

Keskkonnaagentuuri infoleht

  

Pildistatud 27. detsembril 2017. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Vetla Pühaallikas

8.07.22

Vetla Pühaallikas (ka Vetla Pihaallikas asub Põlli külas. Kaitse alla võeti 1981.

Keskkonnaagentuuri infoleht

RKM II 195, 509/10 (14) < Kose khk., Alavere v., Vetla k., Vetla t. - Mall Proodel < Evald Aasamets, 35 a. (1965) Tervisevee allikas on Kaeramäe juures. See oli jälle inimestel niisugune umbusk ja oli loobitud kuld- ja hõberahasid sisse. Leena ütles, et Sohvi oli koukind sealt neid rahasid välja ja oli üle keha läind kärna. Siis oli [tema] ema viind need rahad sinna tagasi ja pest [neid kärnasid] selle veega, siis olid ära kadund jälle.
Kaeramäe Leena, see ütles, et kui lähed, et viska sinna midagi sisse, kas viljatera või.
Vanasti teati seda suurt umballikat. Kui ma karjas olin, siis minagi tõin kilumanerga sees vett ühele lapsele. Lapsel olid niisukesed vistrikud, need siis võttis ära sealt. See kutsuti umballikas: maa seest tuleb ja maa sisse läheb.
 


Fotod. Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL