Valla 2018.a majandusaasta aruanne

19.06.19

Märjamaa valla 2018.a majandusaasta aruanne.

Revisjonikomisjoni aruanne ja arvamus.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla 2018. aasta eelarve

23.01.19

Märjamaa valla eelarve 2018 (volikogu 21.03.2018 määrus nr 19);
Märjamaa valla 2018. a alaeelarved (vallavalitsuse 28.03.2018 määrus nr 2-1.2/7)

Märjamaa valla 2018.a eelarve I lisaeelarve
Märjamaa valla 2018.a eelarve II lisaeelarve

 

eelarve 2018 eelnõu II lugemiseks;

- eelarve 2018 määruse eelnõu ja vormikohane sletuskiri;
eelarve 2018 seletuskiri II lugemiseks ;
eelarve 2018 abitabelid II lugemiseks: koondandmed; Märjamaa andmed; Vigala andmed 

L. Lauritsa esitlus volikogu 20.03.2018 istungil.

 

Märjamaa valla 2018. a alaeelarvete täitmine seisuga 31.12.2018
Reservfondi kasutamise aruanne seisuga 31.12.2018

 

Eelarve menetluse käik ja dokumendid:

Vallavalitsus esitas  29.12.2017 volikogule menetlemiseks valla 2018. aasta eelarve eelnõu: 

- määruse eelnõu ja eelarve 2018 eelnõu;
-
vormikohane seletuskiri; 
eelarve 2018 seletuskiri 1. lugemiseks;
- seletuskirja lisa 1 - koondandmed;
- seletuskirja lisa 2 - Märjamaa andmed;
- seletuskirja lisa 3 - Vigala andmed.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunatakse eelarve eelnõu arutamiseks volikogu komisjonidele.

Volikogu 16.01.2018 istungil toimus eelarve tutvustav lugemine ning määrati muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.
Volikogu 20.02.2018 istungil toimus eelarve I lugemine.
Volikogu 20.03.2018 istungil toimus eelarve II lugemine. Eelarve võeti vastu 20.03.2018 määrusega nr 8.

 

Valla 2018. aasta eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

majandus- ja eelarvekomisjoni 10.01.2018 protokoll nr 3 (päevakorrapunkt 3, tutvustav lugemine);

volikogu 16.01.2018 protokoll nr 6 (päevakorrapunkt 8, tutvustav lugemine ja ettepanekuteks tähtaja määramine);
majandus- ja eelarvekomisjoni 14.02.2018 protokoll nr 4  (päevakorrapunkt 9, muudatusettepanekute läbivaatamine);
volikogu 20.02.2018 protokoll nr 8 (päevakorrapunkt 9 I lugemine);
majandus- ja eelarvekomisjoni 12.03.2018 protokoll nr 5 (päevakorrapunkt 8, II lugemine);
volikogu 20.03.2018 protokoll nr 9 (päevakorrapunkt 7, II lugemine ja eelarve vastu võtmine).

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2019. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise 1 voor

14.11.18

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa valla 2019. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise I vooru. Vormikohased taotlused esitada hiljemalt 1. detsembriks 2018 Märjamaa Vallavalitsusele aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa valla 2019. aasta eelarvest noorte sporditegevuse toetuste taotlemise. Vormikohased taotlused esitada hiljemalt 1.detsembriks 2018 Märjamaa Vallavalitsusele aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

MITTETULUNDUSLIKUKS TEGEVUSEKS TOETUSE TAOTLEMISE VORM

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 
Juhendmaterjal taotlemiseks ja aruandmiseks 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2018. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse II lisavooru toetused

12.10.18

Mittetulundusliku tegevuse spordi, kehakultuuri ja tervisedendusliku valdkonna II lisavooru toetused

Märjamaa Vallavalitsuse 09. oktoober 2018 korraldusega nr 2-1.1/911  määrati  mittetulundusliku tegevuse spordi, kehakultuuri ja tervisedendusliku valdkonna II lisavoorust toetusi alljärgnevalt:

  • MTÜ Gegegri Fitness ja Harrastussport – laste ja täiskasvanute treeninguks vajaminevad treeningvahendid  809 eurot
  • MTÜ Märjamaa Spordiklubi – Märjamaa Karikaturniir 2018 võrkpallis 500 eurot
  • MTÜ Russalu Külade Ühendus – Russalu spordiplatsi korrastus 1000 eurot
  • MTÜ Märjamaa Spordiklubi – sportvibu noolte soetamine 150 eurot
  • MTÜ Varbola Kultuuri ja Hariduse Selts  - sportlik isadepäev isade ja lastega 200 eurot
Toimetaja: TIINA GILL

Mittetulundusliku tegevuse toetuste lisavoor

23.08.18

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa valla 2018. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise lisavooru spordi, kehakultuuri ja tervisedendusliku valdkonna rahastustaotluste vastuvõtuks. Vormikohased taotlused esitada hiljemalt 27. septembriks 2018 Märjamaa Vallavalitsusele aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

MITTETULUNDUSLIKUKS TEGEVUSEKS TOETUSE TAOTLEMISE VORM

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2018. a eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks lisavooru toetused

23.08.18

Mittetulundusliku tegevuse spordi, kehakultuuri ja tervisedendusliku valdkonna lisavooru toetused

Märjamaa Vallavalitsuse 22. august 2018 korraldusega nr 2-1.1/743  määrati  mittetulundusliku tegevuse spordi, kehakultuuri ja tervisedendusliku valdkonna lisavoorust toetusi  alljärgnevalt:

  • MTÜ Märjamaa Korvpallikool - Märjamaa Korvpallikooli XVII rahvusvaheline sügisturniir      350 eurot
  • Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond-  Rahvamatk „Märjamaa Mäger"                                       550 eurot
  • MTÜ Haimre Kultuuriselts-  Eesti Vabariik 100 sariüritus „Tunne Huvi" Toit tervisele               700 eurot
  • MTÜ Varbola Kultuuri ja Hariduse Selts - Loeng-praktikasari „Toidame teadlikult oma tervist"                                                                                                                                                                                                    330 eurot

(toetust eraldatakse tingimusel, et  MTÜ esitab äriregistrile 2017.a kohta majandusaasta aruande hiljemalt 15. septembriks 2018).

  • MTÜ Ingli Puudutus - Kuusiku Altveski kultuurikeskuse kehakultuuri ja tervisteadlikkuse programm noortele                                                                                                                                                                              450 eurot

(toetust eraldatakse peale projekti tegevuste ajakava esitamist)

 

Toetuseta jäänud taotlus:

Gegegri OÜ taotlus  võimlemismattide ja treeningvahendite soetamiseks rühmatreeninguteks ei rahuldatud – vastavalt kehtivale korrale  võib vahendite soetamise toetust taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.

Toimetaja: TIINA GILL

Eelarve 2018 arutelu volikogu 20.03.2018 istungil

29.03.18
Valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine volikogu 20. märtsi istungil..
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla 2018. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse II taotlusvooru toetused

13.06.18
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2018. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse I taotlusvooru toetused

12.03.18
Toimetaja: TIINA GILL