Valla 2017. aasta eelarve

11.01.18

enlightenedMärjamaa valla eelarve 2017 (volikogu 21.02.2017 määrus nr 71);
Märjamaa valla 2017. a alaeelarved (vallavalitsuse 01.03.2017 määrus nr 2)

eelarve 2017 eelnõu II lugemiseks;
eelarve 2017 seletuskiri II lugemiseks ;
eelarve 2017 abitabelid II lugemiseks;
L. Lauritsa esitlus volikogu 21.02.2017 istungil.

enlightened Märjamaa valla 2017.a eelarve I lisaeelarve. (Vt ka seletuskirja)
enlightened Märjamaa valla 2017.a eelarve II lisaeelarve. (Vt ka seletuskirja ) 
enlightened Märjamaa valla 2017. a eelarve III lisaeelarve (Vt ka seletuskirja
enlightened Märjamaa valla 2017.a eelarve IV lisaeelarve (Vt ka seletuskirja)


Märjamaa valla 2017. a alaeelarvete täitmine seisuga 31.12.2017 
Reservfondi aruanne seisuga 31.12.2017


Eelarve menetluse käik ja dokumendid:

Vallavalitsus esitas  31.10.10.2016 volikogule menetlemiseks valla 2017. aasta eelarve eelnõu: 

eelarve 2017 eelnõu;
eelarve 2017 seletuskiri;
eelarve 2017 abitabelid;
- eelarve vastuvõtmise määruse eelnõu.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunati eelarve eelnõu  arutamiseks volikogu komisjonidele.

Volikogu 22.11.2016 istungil toimus eelarve tutvustav lugemine ning määrati muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.
Volikogu 20.12.2016 istungil toimus eelarve I lugemine.
Volikogu 21.02.2017 istungil toimus eelarve II lugemine. Eelarve võeti vastu 21.02.2017 määrusega nr 71.
Volikogu 18.04.2017 istungil arutati ja võeti vastu I lisaeelarve.
Volikogu 22.08.2017 istungil arutati ja võeti vastu II lisaeelarve.
Volikogu 19.09.2017 istungil arutati ja võeti vastu III lisaeelarve.

 

Valla 2017. aasta eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

- majandus- ja eelarvekomisjoni 16.11.2016 protokoll nr 34 (tutvustav lugemine);
- volikogu 22.11.2016 protokoll nr 42 (päevakorrapunkt 3 tutvustav lugemine ja ettepanekuteks tähtaja määramine);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 14.12.2016 protokoll nr 35 (päevakorrapunkt 6 I lugemine);
- volikogu 20.12.2016 protokoll nr 43 (päevakorrapunkt 6 I lugemine);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 15.02.2017 protokoll nr 37 (päevakorrapunkt 2 II lugemine);
- volikogu 21.02.2017 protokoll nr 45 (päevakorrapunkt 1 II lugemine ja eelarve vastu võtmine);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 12.04.2017 protokoll nr 39 (päevakorrapunktina 4 arutati I lisaeelarvet);
- volikogu 18.04.2017 istungi protokoll nr 48 (päevakorrapunktis 1 võetu vastu I lisaeelarve);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 16.08.2017 protokoll nr 42 (päevakorrapunktina 7 arutati II lisaeelarvet);
- volikogu 22.08.2017 istungi protokoll nr 51 (päevakorrapunktis 3 võetud vastu II lisaeelarve);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 13.09.2017 protokoll nr 43 (päevakorrapunktis 7 arutati III lisaeelarvet);
- volikogu 19.09.2017 istungi protokoll nr 52 (päevakorrapunktis 11 võetud vastu III lisaeelarve);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 13.12.2017 protokoll nr 2 (päevakorrapunktis 4 arutati IV lisaeelarvet);
- volikogu 19.12.2017 istungi protokoll nr 6 (päevakorrapunktis 6 võetud vastu IV lisaeelarve).

Toimetaja: TIINA GILL