DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Märjamaa Vallavolikogu algatas 15. august 2023 otsusega...

Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistute detailplaneering

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Märjamaa Vallavolikogu algatas 15. august 2023 otsusega...

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Märjamaa Vallavalitsus teatab Märjamaa Vallavalitsus...

Pajaka detailplaneering

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Märjamaa Vallavalitsus teatab Märjamaa Vallavalitsus...

Staatus: algatatud
Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel. Märjamaa Vallavalitsus algatas 8. juuli 2022 korraldusega nr 266 Pargi katastriüksuse...

Pargi katastriüksuse detailplaneering

Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel. Märjamaa Vallavalitsus algatas 8. juuli 2022 korraldusega nr 266 Pargi katastriüksuse...

Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Märjamaa Vallavalitsus algatas 8. juuli 2022 korraldusega nr 263 Viilu tee 1...

Detailplaneering Viilu tee 1, Märjamaa

Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Märjamaa Vallavalitsus algatas 8. juuli 2022 korraldusega nr 263 Viilu tee 1...

ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 32 kehtestati Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut muutva...

Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute detailplaneering

ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 32 kehtestati Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut muutva...

Staatus: kehtestatud
Staatus: menetluses
Staatus: kehtetuks tunnistatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud