Nädala kava

22.06.22

Esmaspäeval, 20. juunil

 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel 22. juunini (asendab Marek Mikk) 
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 15. juulini
 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 22. juulini (asendab Angelica Heinmaa)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 6. juulini
 • arendusosakonna juhataja Ott Valdma puhkusel
 • kell 9-10 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 9-10 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 10-11 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 14-17 vallavanem Meelis Välis maakondliku projekti koosolekul Raplas

Teisipäeval, 21. juunil

 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel 22. juunini (asendab Marek Mikk) 
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 15. juulini
 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 22. juulini (asendab Angelica Heinmaa)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 6. juulini
 • ei toimu vallasekretäri Maigi Linna vastuvõttu
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu (asendab Eneli Rego)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher, Vigala osavallavanema kt Maiu Haljas, Nädalalelehe toimetaja Reet Saar ning info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill valla heakorrakonkursil
 • kell 8.45-9.45 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 8.45-9.30 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 9.30-12 haridusnõunik Katri Buht konkursikomisjonis lasteaias Pillerpall
 • kell 10-11.30 vallavanem Meelis Välis kokkusaamisel SKA-ga
 • kell 14-16 vallavanem Meelis Välis ja haridusnõunik Katri Buht vallavolikogu istungil Märjamaa rahvamajas
 • kell 18-19 vallavanem Meelis Välis ja haridusnõunik Katri Buht Märjamaa gümnaasiumis lõpuaktusel

Kolmapäeval, 22. juunil  NB! Lühendatud tööpäev 8-13

 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel 22. juunini (asendab Marek Mikk) 
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 15. juulini
 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 22. juulini (asendab Angelica Heinmaa)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 6. juulini
 • arendusosakonna juhataja Ott Valdma puhkusel 1. juulini

Neljapäev, 23 juuni VÕIDUPÜHA

Reedel, 24. juuni JAANIPÄEV

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 7. MAIL 2022