Nädala kava

29.09.22

Esmaspäeval, 26. septembril

 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 30. septembrini (asendab Angelica Heinmaa)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego erihoolekandeasutuste külastusel (eestkostetoimingud)
 • vallasekretär Maigi Linna, registrisekretär Mirjam Aasma ja osavallavanema asendaja/registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas rahvastikuregistri koolitusel Tallinnas 27. septembrini
 • kell 9.30-11 abivallavanem Villu Karu Tre Raadios intervjuud andmas

Teisipäeval, 27. septembril

 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 30. septembrini (asendab Angelica Heinmaa)
 • vallasekretär Maigi Linna, registrisekretär Mirjam Aasma ja osavallavanema asendaja/registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas rahvastikuregistri koolitusel Tallinnas 27. septembrini
 • teedespetsialist Anneli Urbel õppepuhkusel
 • ei toimu arendusspetsialisti Kirsti Mau vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5302 1768 ja e-posti teel kirsti.mau@marjamaa.ee
 • ei toimu vallavanema Meelis Välise vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5347 1855 ja e-posti teel meelis.valis@marjamaa.ee
 • kell 8-10.30 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 9-11 keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas KOVide keskkonnateemade arutelul
 • kell 10-12 kultuurinõunik Heli Lints koosolekul rahvamajas
 • kell 15.30-17 abivallavanem Villu Karu volikogu istungil Vana-Vigalas
 • kell 15.30-18.30 rahandusosakonna juhataja Lea Laurits vallavolikogu istungil
 • kell 16-18 vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavolikogu istungil Vana-Vigalas

Kolmapäeval, 28. septembril

 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 30. septembrini (asendab Angelica Heinmaa)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, osavalla vanema asendaja Maiu Haljas, vallasekretär Maigi Linna ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 10-16.30 kultuurinõunik Heli Lints terviseedenduse konverentsil veebis
 • kell 13-18 vallavanem Meelis Välis haridusseminaril Raplas
 • kell 14-17 keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas KEKK avaseminaril 

Neljapäev, 29. septembril

 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 30. septembrini (asendab Angelica Heinmaa)
 • ei toimu arendusspetsialisti Kirsti Mau vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5302 1768 ja e-posti teel kirsti.mau@marjamaa.ee
 • kell 12-17 keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas Raplas maakondliku arengustrateegia arutelul
 • kell 15-16.30 haldusosakonna juhataja Margus Vaher, ehitusinsener Marek Mikk ja ehitusspetsialist Helgi Tammaru elamu ülevaatusel Varbola külas 
 • kell 15-17 vallavanem Meelis Välis, vallasekretär Maigi Linna ning andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda koosolekul
 • kell 16-18 vallavanem Meelis Välis koosolekul

Reedel, 30. septembril

 • lastekaitsespetsialist Maiken Kask puhkusel 30. septembrini (asendab Angelica Heinmaa)
 • kell 8-14 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego eestkoste toiminguid tegemas
 • kell 9-17 abivallavanem Villu Karu eurotoetuste infopäeval Tallinnas
 • kell 13-16 sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu ISTE teenusmudeli infotunnis 
 • kell 13.30-17.30 vallavanem Meelis Välis KOV töötaja tunnustamisel Sulus

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!