Nädala kava

24.11.22

Esmaspäeval, 21. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-14 kultuurinõunik Heli Lints kultuuritöötajate koosolekul Kuimetsa rahvamajas
 • kell 10-11 sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu koosolekul Töötukassa juhtumikorraldaja
 • kell 14-14 abivallavanem Villu Karu ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska Riidaku külas

Teisipäeval, 22. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel 
 • ei toimu vallavanema Meelis Välise vastuvõttu (asendab Villu Karu)
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu (teda asendavad Lembe Lindsalu ja Tiina Schleicher)
 • ei toimu ehitusspetsialisti Helgi Tammaru vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5305 2423 ja e-posti teel helgi.tammaru@marjamaa.ee
 • kell 8.15-11 kultuurinõunik Heli Lints koosolekul noortekeskuses
 • kell 13-16 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul

Kolmapäeval, 23. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, Vigala osavallavanema kt Maiu Haljas, vallasekretär Maigi Linna ja volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 13-16 vallavanem Meelis Välis koosolekul

Neljapäev, 24. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • ei toimu vallavanema Meelis Välise vastuvõttu (asendab Villu Karu)
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu (teda asendavad Lembe Lindsalu ja Tiina Schleicher)
 • ei toimu ehitusspetsialisti Helgi Tammaru vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5305 2423 ja e-posti teel helgi.tammaru@marjamaa.ee
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini
 • kell 16-18.30 teedespetsialist Annika Urbel Konuvere-Päädeva teelõigu eelprojekti tutvustusel

Reedel, 25. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini
 • kell 13-15 vallasekretär Maigi Linna KOV õigusaktide infosüsteemi veebikooslekul

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 12.11.2022