Nädala kava

27.01.23

Esmaspäeval, 23. jaanuaril 

 • kell 8.45-14.30 kultuurinõunik Heli Lints kultuuritöötajate nõupidamisel
 • kell 10-11 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ja sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 11-11.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 13-14 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ja sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 13.30-16 lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa kodukülastusel ja koosolekul Varbolas
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis koosolekul Märjamaa rahvamajas
 • kell 15-17 kultuurinõunik Heli LInts ning info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill koosolekul Märjamaa rahvamajas

Teisipäeval, 24. jaanuaril

 • kell 9-12 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, andmekaitse- ja personailispetsialist Evi Rooda, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, haldusosakonna juhataja Margus Vaher, osavallavanema asendaja Maiu Haljas, kultuurinõunik Heli Lints, arendusosakonna juhataja Ott Valdma ja haridusnõunik Kristine Niit koosolekul
 • kell 11-15 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ja sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koosolekul Raplas

Kolmapäeval, 25. jaanuaril

 • abivallavanem Villu Karu koolitusel Tartus
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, osavallavanema asendaja Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska,  vallasekretär Maigi Linna ja volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 12-17 kultuurinõunik Heli Lints Kaheksakanna sündmusel Raplas
 • kell 13-15 vallavanem Meelis Välis, vallasekretär Maigi Linna, andmekaitse- ja personaliseptsialist Evi Rooda, arendusosakonna juhataja Ott Valdma ja arenduspsetsialist Kirsti Mau värbamiskomisjoni koosolekul 
 • kell 15-16 Meelis Välis, vallasekretär Maigi Linna ning andmekaitse- ja personaliseptsialist Evi Rooda värbamiskomisjoni koosolekul

Neljapäeval, 26. jaanuaril

 • kell 10-11.30 andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda PARE veebinaril

Reedel, 27. jaanuaril

 • kell 8-18 kultuurinõunik Heli Lints inspiratsioonipäeval Tallinnas
 • kell 9-11.30 vallavanem Meelis Välis ROL Täiskogu koosolekul Märjamaa rahvamajas
 • kell 9-12 keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas EJHK koosolekul 

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 12.11.2022

 

Statistika

Rahvaarv: 7548 (M 3795, N 3753) (seisuga 01.01.2023)
Pindala: 1163,52 km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2496)
Koole: 5
Lasteaedu: 7
Külasid: 112
Huvikoole: 1
18.01.23
Toimetaja: TIINA GILL