Valla 2016. aasta majandusaasta aruanne

Valla 2016. aasta eelarve

23.01.17

enlightened- Märjamaa valla eelarve 2016 (volikogu 16.02.2016 määrus nr 51);
Märjamaa valla 2016. a alaeelarved (vallavalitsuse 23.02. 2016 määrus nr 2);
-eelarve 2016 II lugemise seletuskiri;
- eelarve 2016 abitabelid;
- L. Lauritsa esitlus volikogu 16.02.2016 istungil.

Lühiülevaade 2016. a eelarvest

enlightenedMärjamaa valla 2016.a eelarve I lisaeelarve (volikogu 16.08.2016 määrus nr 64) (vt ka seletuskiri);
    Märjamaa valla 2016.a eelarve I lisaalaeelarve (vallavalitsuse 23.08.2016 määrus nr 10);

enlightenedMärjamaa valla 2016.a eelarve II lisaeelarve (volikogu 18.10.2016 määrus nr 66) (vt ka seletuskiri)
    Märjamaa valla 2016.a eelarve II lisaalaeelarve.
 

Märjamaa valla 2016. aasta alaeelarvete täitmine seisuga 31.12.2016 
Reservfondi aruanne seisuga 31.12.2016

 

Eelarve menetluse käik ja dokumendid:
Vallavalitsus esitas 30.10.2015 volikogule menetlemiseks valla 2016. aasta eelarve eelnõu: 

- eelarve 2016 eelnõu;
- eelarve 2016 seletuskiri;
- eelarve 2016 abitabelid;
- eelarve vastuvõtmise määruse eelnõu.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunati eelarve eelnõu  arutamiseks volikogu komisjonidele. Volikogu 17.11.2015 istungil toimus eelarve tutvustav lugemine ning määrati ettepanekute tegemise tähtpäevaks 30.11.2015. Tähtaegselt laekus üks muudatusettepanek (Ago Kirsipuult+7 toetusallkirja). Eelarve 1. lugemine toimus volikogu 15.12.2015  istungil.  Volikogu otsustas muudatusettepanekut toetada.
Märjamaa valla 2016.a eelarve II lugemine toimus  volikogu 16.02.2016 istungil. Eelarve võeti vastu 16.02.2016 määrusega nr 51.

Valla 2016.a eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:
- volikogu 17.11.2015 protokoll nr 26 (päevakorrapunktis 2 tutvustav lugemine ja ettepanekuteks tähtaja määramine);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 09.12.2015 protokoll nr 24 (päevakorrapunkt 12 I lugemine)
- volikogu 15.12.2015 protokoll nr 27 (päevakorrapunktis 4 I lugemine);
- majandus- ja eelarvekomisjoni 10.02.2016 protokoll nr 26  
 (päevakorrapunkt 11 II lugemine);
- volikogu 16.02.2016 protokoll nr 29 (päevakorrapunktis 1 II lugemine ja eelarve vastu võtmine);

Eelarve I lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 10.08.2016 koosolekul (protokoll nr 31, päevakorrapunkt 2) ja volikogu 16.08.2016 istungil (protokoll nr 37, päevakorrapunkt 1).

Eelarve II lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 12.10.2016 koosolekul (protokoll nr 33, päevakorrapunkt 7) ja volikogu istungil 18.10.2016 (protokoll nr 40, päevakorrapunkt 2).

Toimetaja: TIINA GILL